Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

Beton Onarımı

KEIM Concretal – MKH Corrosion protection and bonding bridge

KEIM Concretal®-MKH

Beton için mineral korozyona (paslanma) karşı koruma ve bağ köprüsü (yapıştırıcı köprü) oluşturma.

1. Ürün Tanımı
KEIM Concretal beton onarım sistemi için mineral korozyonuna karşı koruma ve bağ köprüsü sağlamakta olup ZTV-ING TL/TP BE PCC I – II, DAfStb kılavuz ilke- lerine ve Avrupa Birliğinin 1504-7 sayılı yönetmeliğine uymaktadır.

2. Uygulama Alanı
Korozyona Karşı Koruma Amacına Yönelik Uygulama
Kumlama işleminden sonra pası alınmış çeliği güçlendirmek amacıyla korozyona karşı yapılan bu uygulama SA 21/2 ve DIN EN 12944-4 sayılı yönetmeliklere uymaktadır.
Bağ Köprüsü Oluşturma Amacına Yönelik Uygulama
Çimento easlı yüzeyle KEIM Concretal-Mörtel-R beton tamir harcı arasında bağlayıcı köprü oluşturmak, PCC I ve II uygulamaları için inşaat mühendisliğinde ve köprü yapımında kullanılmaktadır. ZTV-ING ve bina yapımı konusunda DAfStb’nin kılavuz ilkelerine uymaktadır.

3. Ürünün Özellikleri
Tek bir komponentten (bileşenden) oluşan bu materyal, polimerle güçlendirilmiş olup çimento harcı olarak görev yapmaktadır ve suyla karıştırılmaktadır. Çeliğin güçlendirilmesi için korozyona karşı aktif bir koruma sağlamakta ve beton tamir harcı kapsamında klora karşı koruma sağlamaktadır.

4. Uygulama ile İlgili Talimatlar
Uygulama Metotları
Korozyona karşı koruma ve bir bağ köprüsü oluşturmak için bir boya fırçası ile uygulanır.
Yüzeyin Hazırlanması
Çelik Güçlendirme
Çelik güçlendirme için, DIN EN ISO 12944-4 doğrultusunda standart bir temizlik derecesinde yüzey hazırlanmalıdır. Üzerinde herhangi bir pas tabakası olmamalı ve diğer kirletici unsurlardan arınmış olmalıdır. Kuvars içermeyen kum ile kum rampası uygun bir temizleme metodudur.
Beton Yüzey
Yüzey temiz, katı, açık gözenekli ve emici olmalıdır. Beton yüzeyler en azından B25 kalitesinde olmalıdır. Kumlama yapmak suretiyle beton kaymağı, toz ve kirler giderilir. Derz sızdırmazlık maddesine göre uygulanmış olan yüzeyler ve buharlaşmaya karşı koruma unsurları uygun değildir (bu hususta beton yüzeyin hazırlanmasıyla ilgili ZTVING’ın 3. ve 4. bölümü ve
3.4.2 no’lu tabloya bakınız). Örneğin; kumlama veya yüksek basınçta su püskürtmek gibi uygun bir yöntem kullanılarak yüzey işlemden önce uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.
Karıştırma İşlemi
KEIM Concretal-MKH sürekli karıştırmak suretiyle belirli bir miktar suyun içine eklenir ve ürün istenilen kıvama gelene kadar karıştırma işlemine devam edilir ardından homojen bir karışım elde edilmiş olur. Karıştırma süresi 5 dakikadır. Düşük devirde çalışan karıştırıcılar kullanılmalıdır.
Karışım Oranı
20 kg’lık bir paket için yaklaşık olarak 3.6-3.8 lt su, 5 kg’lik bir paket için yaklaşık olarak 0.9-0,95 lt su gereklidir.
Arzu edilen kıvama ulaşana kadar ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak üzerine su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)
Korozyona Karşı Koruma Amacına Yönelik
Uygulama
KEIM Concretal-MKH iki veya üç kademe halinde uygun boya fırçaları kullanılarak hazırlanmış olan çelik yüzeye uygulanır. PCC uygulamaları için iki kat, SPCC uygulamaları için ise üç kat uygulama gereklidir. Her bir kat homojen bir şekilde uygulanmalı ve bütün yüzeyi kaplamalıdır. Gerekli uygulama oranını elde edebilmek amacıyla her tarafın kaplanmış olmasına dikkat edilmelidir.
20 °C’de bekleme süresi: Tozunu-pasını aldıktan hemen sonra 1. kat. En az 3 saat geçtikten sonra 2. kat.
Bağ köprü uygulaması için de en az 3 saat geçtikten sonra uygulanmalıdır.
(En az 3 saat geçtikten sonra SPCC için 3. kat, en az
12 saat geçtikten sonra da bir kez SPCC uygulanmalıdır).
Bağ köprüsü Oluşturma Amaçlı Uygulama;
Temizlenmiş olan yüzey önceden ıslatılmalı ve eğer mümkünse 24 saat boyunca nemli tutulmalıdır. Eğer mümkün değilse KEIM Concretal-MKH uygulanmadan önce en azından 2 saat boyunca ıslatılmış olarak bekletilmelidir. Önceden hazırlanmış olan alana KEIM Concretal-MKH’ı sert bir şekilde fırçayla uygulayın ve bütün alanda bağ köprüsü uygulaması yapın. Çalışma süresi içerisinde, karışım şeklinde hazırlanmış olan KEIM Concretal-MKH’ı uygulayın (bu hususa yönelik olarak “Teknik Veriler” tablosuna bakın). Sertleşmiş olan KEIM Concretal-MKH ne suyla sulandırılmalı ne de yeni KEIM Concretal-MKH ile karıştırılmalıdır. KEIM Concretal-MKH’ın kurumasına izin vermeden KEIM Concretal-Mörtel-R’yi ıslak yüzeye derhal uygulayın, aksi takdirde yeniden KEIM Concretal-MKH ile yüzeyi yeniden hazırlayın. Geniş alanlarda KEIM Concretal- MKH ile bölüm bölüm çalışın.

Kullandıktan sonra malzemeleri, makineleri ve mikserleri derhal suyla temizleyin. Sertleştikten sonra ancak mekanik olarak sökülebilir.
Uygulama Verileri/Teknik Veriler
Karışım suyu miktarı:
• 20 kg’lik kuru toz için 3.6-3.8 lt
• 5 kg’lik kuru toz için 0.9-0.95 lt
Kütleye göre karışım oranları:
100 : 18-19 kuru toz: su Karışım periyodu: 5 dak. Olgunlaşma periyodu: mevcut değil Taze harç yoğunluğu: 2.10 g/m3
Çalışma süreleri: + 5°C’de 75 dakika
+ 20°C’de 60 dakika
+ 30°C’de 45 dakika
Bekleme süreleri:
• 1. kat ile 2. kat arasında en az 3 saat.
• 2. katla bağ köprüsü arasında en az 3 saat (SPCC için 2. kat ile 3. kat arasında en azından 3 saat, SPCC uygulamasından önce en azından 2 saat).
Tüketim:
•120 gr/lineer metre-16 mm çap korozyon koruması olarak (2 kat).
•180 gr/lineer metre-16 mm çap korozyon koruması olarak (3 kat).
•Bağ köprüsü olarak 1000-1100 gr/m2 (tüketim rakamları yüzeyin kalınlığına ve sıcaklığa bağlıdır).
Uygulama koşulları:
+ 5°C’den maksimum + 30°C’ye kadar hava ve yüzey sıcaklığı.

5. Ambalaj ; 5 kg.’lık ve 20 kg.’lık torbalarda.

6. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.
7. Ürünün İmhası ; EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık paketler toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan toz maddenin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlikle İlgili Veriler ;Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi ürünün sıçramalarından koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygun- dur. Giskodu: ZP 1