Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

Beton Onarımı

Anti-Grafiti Ürünleri

Anti-Grafiti Ürünleri
Protectosil Anti-Graffiti

Yapıları grafitiye karşı korumak oldukça zordur. Bu görev hızlı ve etkili bir şekilde ve düşük masraflarla yerine getirilmelidir.
Protectosil ANTIGRAFFITI® ve Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ürünleri bu görev için en uygun ürünlerdir. Bir yapı ne kadar etkileyici ve görülebilir durumdaysa, o bina grafiti vandalları için o kadar çekici olur. Bu durumda bu yapı korunmuyorsa, oldukça olumsuz sonuçlar oluşabilir. Protectosil®, duvar yazılarına karşı oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Protectosil ANTIGRAFFITI® ile korunan bir yapıda, vandalizme yer yoktur. Sprey boyalar yapışmaz, akıp gider ve duvar yazısı yazılamaz. Bu durumda grafiti yapmaya çalışan kişi bu eylemden vazgeçecektir.
Yüzey, Protectosil® ile korunuyorsa, uygulama sonrasında yapılan herhangi bir duvar yazısı çok az bir gayretle kolayca temizlenebilir. Protectosil® PROFICLEAN GEL ile yüzey temizliği oldukça kolaydır. Protectosil® ürünlerinin en büyük özelliklerinden biri de uygulandığı yüzeyin görünümünde değişiklik yapmaz. Protectosil ANTIGRAFFITI® ve Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ürünleri hidro ve oleofobik ürünlerdir. Bu yüzden bu ürünlerle korunan yüzeylere kir ve yağlar tutunamaz. Ne solvent bazlı boyalar ne de sprey boyalar yapı malzemesindeki gözeneklere nüfuz edemez. Bu ürünlerin uygulandığı yüzeylerde grafiti yüzeyden akar. Boya alt katmana nüfuz etmediği için yüzeyler de kolaylıkla temizlenebilir.

Üstteki grafik, Protectosil ANTIGRAFFITI® ürününün sıvı ve yağlara karşı ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Diğer ürünlerden farklı olan damlacık efekti etkisi gayet iyi görülebilir. Poliüretan sistemlerin aksine, Protectosil ANTIGRAFFITI® yüzeyi tamamen mühürlemez ve su buharının yüzeyden geçmesine izin verir.
Protectosil ANTIGRAFFITI® için model olarak doğa kullanılmıştır. Antigrafiti uygulama sistemleri üç farklı sınıfa ayrılmıştır: Geçici, yarı-kalıcı ve kalıcı sistemler. Geçici sistemler her temizlik aşamasından sonra tekrar uygulanmalıdır. Öte yandan, kalıcı sistemler ise, yaklaşık 10 temizlik sürecini kolayca atlatabilir. Protectosil ANTIGRAFFITI® molekülleri yüzeye kimyasal bağlarla bağlanırlar ve aşınmalara karşı dayanıklıdırlar. Bu durum uzun süreli koruma sağlar.Protectosil® uygulaması kolaydır…
Protectosil ANTIGRAFFITI® ürünleri tehlikeli olmadıkları gibi, HVLP (yüksek hacim az basınç) sprey tekniğiyle kolayca ve hızlıca uygulanabilirler. Yapı malzemesinin tipine göre, çeşitli kaplamalar gerekebilir. Bu ‘’kaplamalar’’ arası kuruma süreleri, 10 dakika ile 60 dakika arasında değişmektedir. Bu durum hava koşullarına bağlıdır. Böylece, sadece bir günde tüm yapınızı kaplayabilir ve korumaya hazır hale getirebilirsiniz. İş yükü kesinlikle azalacaktır. Protectosil ANTIGRAFFITI® SP uygulama hususunda oldukça esnektir. HVLP sprey tekniğiyle uygulanabileceği gibi, fırça ve rulo ile de uygulanabilir.

Protectosil® çözücü içermez ve çevre dostudur…
Protectosil ANTIGRAFFITI®, Protectosil ANTIGRAFFITI® PRIMER ve Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ürünleri çevre dostu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu ürünler, çözücü içermez, içerilerinde neredeyse sıfır değerinde VOC (uçucu organik bileşikler) bulunur ve tehlikeli madde sınıfına girmezler.
Ne demek çözücü içermez:
– Su bazlı
– Çevre dostu
– Uçucu organik bileşenler yok (VOC)
– Tehlikeli hava kirletici yok (HAP)

Protectosil® PROFICLEAN PLUS

Etkili bir grafiti temizleyicidir. Genellikle sprey boyalarla uygulanırlar. Protectosil ANTIGRAFFITI® ya da Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ile korunan yüzeylerden bu tarz yazılarısöküp atmak oldukça kolaydır. Tüm gereken Protectosil® PROFICLEAN PLUS, bir adet fırça ve basınçlı sudur. (<12 bar).

Protectosil® PROFICLEAN PLUS duvar yazısı boyalarını kolayca temizler. Temizleyicinin düşük viskozitesi sayesinde, temizleyici madde ya da çözünmüş duvar yazısı boyaları alt katman tarafından emilmez.

Protectosil ANTIGRAFFITI® ile korunan geniş ve fazlasıyla pürüzsüz beton alanlar da kolayca ve hızlıca temizlenebilir. Ayrıca bu işlem için herhangi bir ek kimyasal kullanılmaz ve yüksek basınçlı suya gerek yoktur.

Ürünler;

Protectosil ANTIGRAFFITI® ; Gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygun, VOC içermeyen, silan bazlı , hidrofobik ve oleofobik özellikte bir antigrafiti ürünüdür.

Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ; Gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygun, VOC içermeyen, silan bazlı , hidrofobik ve oleofobik özellikte bir antigrafiti ürünüdür. Kullanım ömrü Protectosil Antigraffiti’ye göre daha kısadır.

Protectosil® PROFICLEAN PLUS; Protectosil ANTIGRAFFITI® uygulanmış yüzeylerin temizlenmesi için özellikle tasarlanmıştır. Sprey, lak, keçeli veya tükenmez kalem karalama, Protectosil® PROFICLEAN PLUS ile kolayca çıkarılabilir.

PROTECTOSIL CIT

Protectosil CIT

Korozyon Koruması

Binalar, köprüler, katlı otoparklar ve benzeri yapılar en önemli özel ve kamusal yatırımlar arasında gösterilebilir. Yine de, zamanla, bu yapılardaki betonarme çelikleri eskir ve paslanır. Bu durum da yapıda güç kaybına sebep olur. Eğer onarım masrafları da yüksekse, bu durumun altından kalkmak oldukça zor bir hal alır. Bu yapıları uzun süre koruyabilmek için önemli noktalardan biri suyu ve klorür iyonlarını yapıdan uzaklaştırmaktır. Yapıda zaten bozulmalar ve çürümeler başladıysa, yine de tasarruflu ve uygulanabilir çözümler bulmak mümkündür.
Protectosil® CIT ürünü bu amaçla geliştirilmiş silan bazlı korozyon önleme sistemidir ve Evonik’in en üstün özellikli ürünlerinden birisidir. Diğer Protectosil® ürünleri gibi, Protectosil® CIT ürünü de derin hidrofobasyon özelliği ile ve uzun ömürlü bir bariyer oluşturur. Uygulandığı yüzeye nüfuz eder ve betonla kimyasal bağ kurar. Betonarmede ki donatıyı korur ve korozyon un ilerlemesini engeller.
En iyi onarım şekli, yapılmasına hiç gerek olmayan onarımdır. İşte tam bu nedenle sizlere Protectosil® CIT ürününü sadece eski beton yapılarda değil, aynı zamanda yeni yapılarda da kullanmanızı öneririz.
Su etkisi yapılarda hasara yol açan en büyük problemlerden biridir. Hava koşullarıyla mücadele edilirken, bu durum donma-çözülme ya da tuz ataklarına neden olur. Ancak su, betonlarda bozulmanın sebeplerinden sadece biridir. Betonarme donatılarının çürümesinde ve mekanik gerilimin oluşmasında en büyük etki klorür kaynaklı bozulmalardır. Su molekülleri betona elektrostatik olarak bağlanır, bu bağlanma sonucu klorür iletimi artar ve donatı çürümeye başlar. Protectosil® CIT ürünü hem suyun bağlanmasına hem de klorüre maruz kalınmasına karşı etki gösterir. İlk olarak, Protectosil® CIT ürünü suyu bloklamak için derin bir bariyer oluşturur ve bu durum klorür iyonlarının donatıya ulaşmasını engeller. Daha sonra, Protectosil® CIT ürünü elektrolit akımını engeller ve böylece çürümede ve sonrasında paslanmada azalma gerçekleşir. Bağımsız yapılan bir araştırma sonucuna göre, korozyon önleyici olarak piyasada bulunan diğer üç ürün de klorüre karşı gerçekten etkili bir koruma sağlayamamış ve donatının* çürümesine engel olamamıştır. Protectosil® CIT ise çürüme oranını ASTM G-109** prosedürlerine uygun ve etkili bir şekilde azaltmıştır.

* J.E. Bennett, Consultants Inc. / ASTM G-109 prosedürlerini dikkate alarak, çürüme engelleyiciler üzerine yapılan bir araştırma / Rapor Şubat 2004
** J.E. Bennett, Consultants Inc. / ASTM G-109 prosedürlerini dikkate alarak, Protectosil® ürünlerinin çürüme üzerindeki etkilerini ölçen bir araştırma / Rapor Kasım 29 2005

PROTECTOSIL CIT , WJE Associates(1) betonarme çeliği üzerinde yaklaşık 0.3 mm genişliğinde çatlağı olan betonlara da test amaçlı olarak uygulanmıştır. Beton numunelerinden bazıları ıslatma ve kurutma döngülerinden önce Protectosil® CIT ürünüyle korumaya alınmıştır. Islatma kurutma işlemleri %15lik NaCl çözeltisiyle (tuzlu su) yapılmaktadır.
Diğer numuneler korumasız bırakılmıştır. 12 haftalık testin sonucunda, korunmasız numuneler paslanmaya ve çürümeye başlamıştır. Karşılaştıracak olursak, Protectosil® CIT ürünüyle korunmuş numunelerde herhangi bir şekilde aktif çürüme izine rastlanmamıştır. Donatıda gerçekleşen herhangi bir çürümenin beton üzerinde geri alınamaz hasarlara yol açmadan önce belirlenmesi çok önemlidir. Çürümeyi önceden anlamının en etkili yollarından biri, klorür iyonu içeriğini ya da elektriksel potansiyel/voltaj farklarını ölçmektedir. Yerinde çürüme belirleme işlemleri için faydalı çürüme ölçüm araçları kullanılmalıdır. Örneğin; lineer kutuplaşma ekipmanları.
Aşağıdaki grafik çürüme oranları ve görülebilir bozulma süreleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Donatının çürümesi sonrası, koruma amaçlı Protectosil® CIT ürününün uygulanması yıkıcı işlemleri engellemek için etkili bir çözüm teşkil eder.


Örnek Uygulama : “Monroe Country Katlı Otoparkı

Katlı otoparklarda, şartlar oldukça zorlayıcıdır. 1996 yılında, Monroe County katlı otoparkında (Pensilvanya, ABD’de bulunan 30 yıllık eski bir bina) çürüme oranı yapılan testlerle belirlenip ölçülmüştür. Çürüme oranı donatıda çürüme riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Çıkan sonuç 0.2 µA/cm2 değerinin altında ise aktif çürüme riski bulunmaz. O sınırın üstünde ise, beton yapı ciddi oranda hasar görebilir. Monroe Country Katlı Otoparkı’ndaki çürüme oranı, Protectosil® CIT uygulaması öncesinde 0.68 µA/cm2 seviyesindeydi ve bu durum büyük risk teşkil ediyordu. Bu durum daha çok kışın arabaların lastikleriyle gelen buz kırıcı tuzların etkisi sonucu gerçekleşmektedir. Protectosil® CIT uygulaması gerçekleştirildikten sonra, yukarıda belirtilen oran 0.1 µA/cm2 seviyesinin altına düşmüştür. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen bir daha Protectosil® CIT uygulaması gerçekleştirilmemiştir ancak yapıya uygulanan koruma hala etkisini kaybetmemiştir.

Örnek Uygulama : “Galleria Cianca Presella’daki Sütunlar Üzerinde Yapılan Uygulama”
Etkinlik durumunun kontrolü için çevrimiçi takip uygulanmıştır.

Galleria Cianca Presella, İsviçre Alplerinde bulunan bir otoyol geçididir. Çok fazla kullanılan bir diğer geçit olan San Bernardiona geçidine çok yakındır. Betonarmede donatı çürümesini engellemek için Protectosil® CIT uygulanmıştır. Beton yüzeyine yaklaşık 500 g/m² Protectosil® CIT uygulanmıştır.
Çürüme engelleme çözümleri son 10 yılda uygulanmaya başlandığından dolayı bundan daha uzun süreli çözümlere pek rastlanmamaktadır. Bu yüzden, geçitteki elektriksel potansiyel akım ve çürüme süreci gözlemlenmeye başlamıştır. Galleria Cianca Presella’daki beton sütunlara sensör eklenmiş ve çürüme eğilimleri Datalogger sistemi* (her 0.5 saate bir veri alımı gerçekleşmektedir) ile gözlemlenmeye başlamıştır.

Sensörler güncel bozulmayı ve potansiyel bozulmayı ölçmektedir. Ölçülen değerlerin daha detaylı bir analizi
için, çürüyen çelik miktarı hesaplanmıştır. Bu durum, çürüme hasarındaki gelişmeleri tahmin etmeyi mümkün kılmaktadır. Protectosil® CIT uygulamasından(Eylül 2002) çok kısa bir süre sonra koruma uygulanan sütun korumasız sütuna göre çok daha az bozulma belirtisi göstermiştir. Daha sonra, korumaya alınmış sütun belirli bir pasif çürüme seviyesine ulaşıyor ve duruyor. (etiket p) Korumasız alanda çürüme durumu görülüyor (etiket a).

Ürünler;

Protectosil® CIT ; Aktif malzemenin çimento fazı ve çelik yüzey ile reaksiyona girmesiyle, çelik beton takviyesinin klorid kaynaklı korozyonunu önemli ölçüde azaltır.

Protectosil® DRY CIT; Toz halinde bir korozyon koruma ürünüdür. Protectosil® DRY CIT çok sayıda ödülle onurlandırıldı ve betonarme korozyon koruması için ilk katı beton katkısı oldu.

Protectosil® WA CIT; Özellikle çelik takviyeli beton, brüt beton ve prefabrik beton elemanlarını klorür kaynaklı korozyona karşı korur. Ürün, beton içerisinde homojen olarak dağılır ve kuruma büzülmesini azaltır.

PROTECTOSIL® SC CONCENTRATE

PROTECTOSIL® SC CONCENTRATE

Kolay Temizlenme – Zor Kirlenme

Protectosil® yapı koruma, bina ve yapıların özellikle yüzeylerinde kullanılacak ürünler üretmektedir.
Protectosil® SC ürünü bina cephelerini, beton yüzeyleri vb. uzun süreli olarak korumaktadır. Böylece su lekelenmeleri, yosun, küf, is ya da yağ lekeleri gibi çeşitli çevresel etkiler azaltılabilir ve daha kolay bir şekilde temizlenebilir.

Bu başarı, yapı yüzeyini yüksek oranda hidro ve oleofobik yapan düşük enerjili yüzeyler oluşturarak elde edilir.

Yine de, bu oleofobik ve hidrofobik yüzey etkileri, hidrofobasyonun yerini alamaz. Protectosil® yüzey koruma ürün molekülleri, Protectosil® su itici ürün moleküllerinden büyük oldukları için düşük nüfuz derinliği sergilerler.

Protectosil® yüzey koruma ürün molekülleri yüzeye kimyasal olarak bağlanır ve hava koşulları etkisiyle oluşabilecek aşınmalara karşı direnç gösterir. Her iki özellik de etkili ve uzun vadeli bir koruma çözümü için oldukça önemlidir.

Yüzeyi bir film gibi mühürleyen standart kaplamalardan farklı olarak, Protectosil® ürünleri su buharının geçişine izin verir. Bu durumda yapı malzemesi nefes alıp verir, nem içeride kalmaz ve yapı malzemeleri daha etkili bir biçimde korunur.

Soldaki resimde gösterilen duvar Protectosil SC Concentrate ile korunmaktadır. Sağdaki resimde gösterilen alan ise korunmasız bırakılmıştır. Ardan geçen 8 yıllık süreç zarfında arada ki fark çok belirgindir.

Örnek Uygulama : “Stadelhofen Tren İstasyonu, Zürih”

Stadelhofen tren istasyonu birçok yolcu tarafından Kullanılan ve zorlu hava koşullarına maruz kalan beton bir yapıdır.

2002 yılında yapılan bir yenileme çalışması ile, tüm yüzeyleri Protectosil® BHN ve Protectosil® SC 60 ürünleriyle havasız püskürtme tabancası aracılığıyla koruma altına alınmıştır. Bu sayede, istasyonun muhteşem görüntüsü günümüze kadar korunmuştur.

Hava etkisiyle aşınma ve bozulmalara karşı dayanıklılık, Protectosil® SC ürün serisinin uzun vadeli etkinliği için oldukça önemlidir. Protectosil® SC CONCENTRATE ürününden Protectosil® SC 100 ürününe kadar tüm ürünlerin hepsi uzun süreli koruma sağlar. Aşağıda verilen grafik farklı Protectosil® SC ürünlerinin damlacık efekti özelliklerini göstermektedir. Test için farklı çeşitlerde sulu ve alkollü karışımlar kullanılmıştır. 1 numaralı karışım (su / alkol karışımı) saf alkole (6 numaralı karışım) göre daha kolay bir şekilde temizlenmektedir.

Protectosil® SC CONCENTRATE ürününün damlacık efekti etkisi Protectosil® SC 30 ürünün damlacık efekti etkisinden daha iyidir. Her iki ürün de dış hava şartlarından kaynaklı bozulmalara karşı yine bu uygulamalar için uygun olan floropolimerlerden daha güçlüdür. Floropolimerlerin hava etkilerine karşı direnci oldukça zayıftır ve bu zayıflık zamanla ciddi bozulmalara sebep olur.

Ürünler ;

Protectosil® SC CONCENTRATE; VOC içermeyen, mineral yüzeyler için uygun ürün grubudur.

Protectosil® SC 30, SC 60, SC 100; Kum – kalker taşı, tuğla, beton, mermer, granit vb gibi
gözenekli, ham, boyanmamış, mineral esaslı yapı malzemelerinde kolay temizlenebilen bir yüzey
oluşturmak için kullanılabilen silan bazlı sistemlerdir.

Protectosil® BHN PLUS; Beton, zemin, tuğla ve doğal taşlar için mükemmel su, yağ ve leke
tutmaz özellikleriyle su itici bir üründür. Uygulandığı yüzeylerde küf ve yosun gibi
mikroorganizmaların büyümesini azaltır. ( düşük VOC )

Protectosil® SC 1000; Mineral yüzeyler için uygun mükemmel su ve yağ itici üründür. Ürün,
küf ve algler gibi mikroorganizmaların büyümesini yavaşlatır. Sakız veya posterlerin yapışmasını
zayıflatır. kahve, kola, sıvı yağ vb gibi sıvılara karşı koruyucudur.

Protectosil® SC POWDER; Kolay temizlenebilme özellikler kazandırmak için çimentolu yapı
malzemeleri içine katılan suda dağılabilir bir toz maddedir. Ürün, döşeme betonlarının
modifikasyonu için özellikle uygundur.

PROTECTOSIL – SU İTİCİLER

PROTECTOSIL – SU İTİCİLER

Suyu Dışarıda Tutmanın Püf Noktası

Yapı malzemelerinde gerçekleşen hemen hemen tüm hasarların temel sebebi rutubettir. Bir çok yapı malzemesinin gözenekli yapıya sahip olmasından dolayı su ve çözünmüş kirletici maddeler kılcal emme sonucu gözeneklere nüfus etmektedir. Bu durum ise betonarme yapılarda donatıda bozulma, tuz atakları veya donma-çözülme gibi çeşitli hasarlara sebep olmaktadır.

Yapıya su girişi engellendiği zaman yapı üzerinde oluşabilecek hasarlar da büyük ölçüde azalmaktadır. Peki, yapıya su girişi nasıl azaltılır? ‘’Hidrofobasyon’’ olarak anılan su iticiler ile Protectosil® yapı koruma ürünlerinin kullanılması benzersiz sonuçlar verebilir. Protectosil® su itici ürünler yüzeylere doğrudan nüfus eder. Böylece su dışarıda tutulurken su buharı geçirgenliği de korunmaktadır.

En uygun koruma için Derin Hidrofobasyon

Protectosil® su itici molekülleri uygulanacağı yüzey üzerinde bulunan gözeneklerden küçüktür. Bu durum ve düşük viskozite göz önüne alındığında, su itici moleküller yapı malzemelerinin derinlerine nüfus eder ve iç duvar gözenekleriyle kimyasal olarak birleşir. Dışarıdaki suyun gözeneklere girmesi engellenirken, yapı malzemesinde oluşan su buharı gözeneklerden geçebilir. Bu şekilde yapı hava almaya devam eder. Aşağıda gösterilen fotoğraf, burada anlatılanların basitleştirilmiş bir örneklemesidir.

Derine nüfus edilmesiyle sağlanan korumanın iki ana avantajı söz konusudur. UV ışınları ve mekanik etkiler Protectosil® korumasına zarar veremez. Silikon ve siloksanlar, 20 nm’den büyük oldukları için yüzeye iyi nüfus etmezler ve çevresel gerilim sonucu zarar görebilirler.

Protectosil® hidrofobasyon ürünleri suya karşı derin bir bariyer oluşturur. Protectosil® ürünlerinin verimliliği yüzey üzerindeki boncuklanma etkisiyle ölçülmez. İçeri giren su miktarında ki azalma oranıyla ölçülür. Yıkıcı olmayan etkilerini görmek için Karstens (ya da Rilem) tüpü kullanılarak var olan yapılar üzerinde test yapılabilir. Bir diğer uygulamada ise, karot matkabı kullanarak su bazlı mürekkeplerle nüfus derinliğini görebilirsiniz.

Yoğun trafik etkisine maruz kalan yerlerde PROTECTOSIL Su İtici Ürünlerinin Başarısı

Betondaki su alımı seviyesi yoğun trafik etkisine maruz kalmadan önce ve 10 yıl sonra ölçülmüştür.

Su alımındaki azalış ne kadar yüksekse, beton da 10 yıllık süreçte o kadar iyi korunmuş demektir.

Ürünler

Protectosil® 008 ; Özellikle dış mekanlarda beton için uygun, VOC içermeyen, dona karşı dayanıklı, yüksek oranda reaktif bir su iticidir.

Protectosil® 009 ; VOC içermeyen, dona karşı dayanıklı bir su iticidir ve özellikle mükemmel damlacık efekti ile beton ve diğer gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygundur.

Protectosil® 100 ; Köprüler, liman yapıları, deniz yapıları , seramik karolar, klinker duvarlar için uygun VOC içermeyen, renksiz, donmaya dayanıklı su itici malzemedir.

Protectosil® 100 N; Dış mekanlarda ki mineral yapı malzemeleri için özel olarak tasarlanmış, monomerik silan bazlı, renksiz, VOC içermeyen bir su iticidir.

Protectosil® 100 NK; Gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygundur. Damlacık efekti vardır.

Protectosil® 100 SK; Mineral yüzeyler için uygun, damlacık efekti olan, su geçirmezlik sağlayan, yüksek performanslı, düşük VOC içeren bir oligomerik siloksandır.

Protectosil® 266 ; Kagir yapılar için uygun, silan / siloksan esaslı, hafif sarı, dona karşı dayanıklı, renksiz bir su iticidir.

Protectosil® 40 S ; Özellikle emici mineral cephe yapı malzemeleri için uygun su iticidir.

Protectosil® 60 SK; Damlacık efekti veren, yüksek performanslı, silan bazlı su iticidir.

Protectosil® 800 ; Dış mekanlarda ki mineral yapı malzemeleri için uygun, düşük volatiliteli ve viskoziteli su itici bir üründür.

Protectosil® 871 ; Tuğla, pişmiş toprak ve diğer kilden üretilmiş malzemeler için uygun bir malzeme olup neme karşı da dayanım kazandırır. Metanol, yanıcı ve uçucu organik bileşikler içermez.

Protectosil® BHN ; Dış mekanlarda kullanım için uygun, beton, klinker duvarlar ve seramik karolarda kullanılabilen, düşük VOC içeren, çevre dostu, su itici bir ürünüdür. Ürün çok yüksek penetrasyon derinliğinde ulaşabilir.

Protectosil® WS 328 ; Mükemmel bir damlacık efektine sahip olan, emici, mineral yüzeylerde kullanılabilen organomodifiye siloksanlara dayanan, VOC değeri düşük bir su iticidir.

Protectosil® WS 405 ; Emici, mineral yüzeyler için kullanıma uygun organofonksiyonel silan esaslı bir su iticidir.

Protectosil® WS 405 A ; Mükemmel bir damlacık efektine sahip, emici – mineral yüzeylerde kullanıma uygun, organofonksiyonel silan esaslı bir su iticidir.

Protectosil® WS 410 ; Organofonksiyonel silan esaslı, kireçtaşı ve klinker duvarlar, beton, gaz betonu, çatı kiremitleri ve mineral yalıtım malzemeleri gibi gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygun su iticidir.

Protectosil® WS 600 ; Kum-kireç taşıi tuğla, sert fırınlanmış tuğla ve çatı kiremitleri gibi gözenekli mineral yüzeyler için uygun, düşük oranda VOC içeren bir su iticidir

Protectosil® WS 610 ; Mineral yapı malzemelerinin için uygun, VOC içermeyen, organofonksiyonel siloksan bazlı, su bazlı bir su iticidir. Yüzeyde damlacık efekti oluşturur. Protectosil® WS 700 P; Beton gibi yoğunluğu yüksek alkali yüzeylerde kullanılabilen macun kıvamında bir su iticidir. çok yüksek penetrasyon derinliğine izin verir.

Protectosil® WS 808 ; VOC içermeyen, özellikle düşük fırınlanmış kil ürünleri (ör. çatı kiremitleri, tuğla, yer karoları, pişmiş topraklar) ve çeşitli doğal taşlar, kumtaşları ve alçıtaşı için su itici olarak kullanılır.

KEIM Concretal Mörtel Fine Onarım Harcı

KEIM Concretal®-Feinspachtel

Beton yüzeyler için çok ince dolgu malzemesi
1. Ürün Tanımı
KEIM Concretal beton yüzeylerin onarımına yönelik bir dolgu malzemesi olup ZTV-ING TL/TP BE PCC, TL/ TP OS, DAfStb kılavuz ilkelerine ve Avrupa birliğinin 1504-3 R2 sınıf esaslarına uymaktadır.

2. Uygulama Alanı
KEIM Concretal Feinspachtel inşaat mühendisliği ve köprü yapımında kullanılmakta olup DAfStb ve ZTV- ING ilkeleri doğrultusunda bina yapımı için de uygundur. Bina yapımında KEIM Concretal-Mörtel R‘nin uygulamasından sonra son kat yüzey düzeltme ürünü olarak kullanılmaktadır. KEIM Concretal-Feinspachtel ZTV-ING OS-C veya DAfStb yönetmelikleri OS-4 doğrultusunda yüzey koruma sistemlerine yönelik bir alt zemin olarak görev yapmaktadır. KEIM Concretal- Feinspachtel yaklaşık olarak 0,5 mm’ den 4 mm‘e kadar olan kalınlıklarda uygulanabilir.
KEIM Concretal-Feinspachtel ve KEIM Concretal Spezialvergütung’un ve suyun eklenmesiyle ile birlikte oluşan karışım aynı zamanda gözenekleri ve tylot deliklerini doldurmak amacıyla ıslak olarak püskürtmek yoluyla da uygulanabilmektedir.

3. Ürünün Özellikleri
Ürün suya, dona, eritici tuzlara ve yaşlanma-yıpranma etkilerine karşı dirençli olup hava kabarcıklarının olmadığı düzgün bir yüzey oluşturmaktadır.
KEIM Concretal®-Feinspachtel; Tek komponentli, polimer takviyeli, çimento esaslı bir dolgu malzemesi olup suyla karıştırılarak kullanılır.

4. Uygulama Prosedürü
Uygulama Metodları
Ürün mala, mastar, ıslak püskürtme, sert bir kauçuk malayla veya kabarcıkları kapatmak üzere bir macun olarak fırçayla uygulanabilmektedir.
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzey temiz, sağlam, açık gözenekli ve emici bir nitelikte olmalıdır. Ayrıca yüzeyde toz, kir vb varsa temizlen- melidir. (bu hususa yönelik olarak beton yüzeyin hazırlanmasıyla ilgili ZTVING’ın 3. ve 4. bölümü ve 3.4.2 nolu tabloya bakınız). Uygulama yapılacak yüzeyin gücü (gerilim kuvveti-kopma mukavemeti) ZTV- ING veya Rili-SIB’da belirtilen ilgili teknik yönetmelikle- re uymalıdır. Emiciliğe bağlı olarak yüzey KEIM Concretal-Feinspachtel uygulamasından önce yaklaşık olarak 2 saat önceden ıslatılmalıdır. Yüzey ıslatılırken suyla fazla doyurulmamalıdır.

Uygulama
Temiz bir bidona en az 4.25 lt, en fazla 4.50 lt su koyun ve içerisine 25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel ekleyin ve kabarcıklar gidene kadar yaklaşık olarak 5 dakika boyunca karıştırın. Karıştırma işlemi için düşük hızda çalışan karıştırıcılar veya mikserler uygundur. Elle karıştırmaya izin verilmemektedir. Karıştırılan KEIM Concretal-Feinspachtel’i bir mastar ya da mala yardımıyla minimum 0.5 mm kalınlıktan maksimum 4 mm kalınlığa kadar uygulayın. Nispeten geniş olan gözenekler ve kabarcıklar sert bir kauçuk mala kullanmak suretiyle doldurulabilir. KEIM Concretal- Feinspachtel aynı zamanda küçük gözenek ve kabarcıkları kapatmak içinde kullanılabilmektedir. Islak spreyleme yöntemi ile kullanım için farklı başlıklar kullanılabilir. Söz konusu ürün defektleri kapatan bir derz olarak kullanılıyorken KEIM Concretal- Spezialvergütung (özel katkı) eklenmelidir. 25 kg kuru harç 4.50 lt su ve 1.5 lt KEIM Concretal- Spezialvergütung ile karıştırılır.
Çok ince katman kalınlıkları söz konusu olduğunda KEIM Concretal-Spezialvergütung eklemek uygundur (25 kg kuru harç için 3.50 lt su + 1 lt Spezialvergütung). KEIM Concretal-Spezialvergütung için ürünün teknik bilgi föyüne bakınız.
Hazırlanan harç uygulandıktan sonra yüzey bir mala ya da mastar yardımıyla düzeltilir. Sertleşmiş olan harç su ile sulandırılmamalı veya KEIM Concretal- Feinspachtel ile karıştırılmamalıdır.
*Arzu edilen kıvama ve sıcaklık koşullarına bağlı olmak üzere su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)
Uygulama Koşulları
KEIM Concretal-Feinspachtel +5°C’den +30°C’ye kadar uygulanabilir. Yüksek sıcaklık ve rüzgar etkisi olduğunda uygulama yapılması tavsiye edilmez.

Tüketim (kuru harç için )
Yüzeydeki boşluk ve defektlerin onarımı için 1 mm kalınlık için 1.75 kg/m2
İnce düzeltme sıvası için 0.8-1.5 kg/m2

Malzemelerin Temizlenmesi
Kullandıktan sonra malzemeleri, makineleri ve mikserleri derhal suyla temizleyin. Sertleştikten sonra ancak mekanik temizleme yardımı ile sökülebilir.

Özel Yorumlar
ZTVING doğrultusunda uygulama yapıyorken sadece dolu ambalajlar kullanılabilecektir.
KEIM Concretal-Feinspachtel’i uygulamak amacıyla beton tamir harcı için belirlenen uygulama süresine ara verilebilir.
Ürünü dolgu amacıyla kullandıktan sonra u 5 gün bekleyin (bu hususa yönelik olarak ZTVING’a bakın). KEIM Concretal-Feinspachtel ZTV-ING doğrultusunda test edilmiş ve uygun bulunmuş olan bir üründür.

Uygulama Verileri/Teknik Veriler
25 kg kuru harçla karışım suyu miktarı: minimum 4.25 lt-maksimum 4.50 lt
Karıştırma süresi: 5 dakika Olgunlaşma süresi: mevcut değildir Taze çimento yoğunluğu: 2.08 kg/dm3
Çalışma süresi: + 5°C’de 60 dak.
+ 20°C’de 45 dak.
+ 30°C’de 30 dak.
Uygulama sıcaklığı: +5°C ‘den +30°C’ye kadar
1. ve 2. kat için bekleme süresi: en azından 1 saat
Tüketim (kuru macun): 1mm kalınlığında bir tabaka için 1.75 kg/m2
Tane büyüklüğü: 0’dan 0.2 mm’ye kadar
Basınç mukavemeti (basınç dayanımı):
7 gün sonra 27.0 N/ mm2
28 gün sonra 32.0 N/ mm2
Eğilme mukavemeti:
7 gün sonra 9.0 N/ mm2
28 gün sonra 10.0 N/ mm2

5. Ambalaj ; 25 kg.lık Torbalarda

6. Depolama ;
Serin ve kuru koşullar altında orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün Atılması ;
EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık ambalajlar toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlik Talimatları ;
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi ürünün sıçramasına karşı koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Ürün kodu: BS 40
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.

KEIM Concretal ile Yüzey Onarımı

KEIM Concretal ile Yüzey Onarımı

KEIM CONCRETAL Beton Tamiri PDF indir

KEIM Concretal ile Yüzey Onarımı Bozuk alanların tamiri için önerilen ürün gruplarımız sadece su ile yapılan hafif polimer modifiyeli, çimento bağlı inşaat malzemeleridir.

Basit Çaplı Onarım
KEIM Concretal Universal Mörtel S …
Sadece tek bir ürün kullanarak basit çaplı yüzeysel onarımları yapmak mümkün.

Tek bir ürünle ;

  • Korozyon koruması sağlanır.
  • Bağlayıcı köprü olmaksızın iyi bir yapışma sağlanır.
  • Yüksek ince tane içeriği ile dolguya benzer şekilde yüzey düzeltilebilir.

Yüzey temizliği yapıldıktan sonra uygulama yapılacak yüzeyler ıslatılmalıdır. Islatılmış ana yüzeyde kusurlar mineral esaslı KEIM Concretal Universal Mörtel – S ile özel bir bağlayıcı köprü ve korozyon koruması gerekmeksizin doldurulabilir. 0.5- 5 cm’lik katman kalınlıkları mümkündür. Çoklu katmanlar için yaklaşık 2.5 cm’lik  bir kalınlıktan sonra diğer katman uygulanabilir. KEIM Concretal Universal Mörtel S ile yüzeyler doğrudan düzeltilebilir.
KEIM_CONCRETAL_beton_tamiri
Koruyucu Kaplama olarak ise;
Koruma derecesine  ve istenilen bitişe bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur;
Eğer opak bir bitiş istenirse KEIM Concretal W uygulayın.
Eğer transparan mat ve / veya transparan parlak  bir bitiş istenirse uygun silikat seyreltici ile Concretal Lasur uygulayın.

 

Geniş Çaplı Onarım

KEIM Concretal Mörter R  – KEIM Concretal Feinspachtel  – KEIM Concretal MHK

Tüm ZTV-ING uygulamaları için test edilmiş olan ve genel teknik sertifikasına sahip olan bu sistemin bileşenleri ;

  • KEIM Concretal MHK – Korozyon koruması ve bağlayıcı köprü
  • KEIM Concretal Mörter R – Beton tamir harcı
  • KEIM Concretal Feinspachtel – Tesviye ve dolgu harcı

Yüzey Hazırlığı;
Uygulama öncesi paslanmış çelik donatının açığa çıkarılması gereklidir. Çelik takviye DIN EN 12944-4 uyarınca Sa 2.5 seviyesinde kumlama ile temizlenmelidir.

Geniş Çapli Onarım

Geniş Çapli Onarım

Pası temizlenmiş donatıya iki kat KEIM Concretal MHK koruyucu kaplama uygulanmalıdır. Kaplamalar arasında en az 3 saatlik ara verilmelidir. İlk kaplama pas temizliğinin hemen ardından uygulanmalıdır.
Ön ıslatma işleminin ardından Yüzeyleri kuvvetlice fırçalayın ve baplayıcı köprü görevi görecek KEIM Concretal MHK uygulayın.  KEIM Concretal Mörter R ile kusurlu alanları doldurun. 0.5- 5 cm’lik katman kalınlıkları mevcuttur. Çoklu katmanlar için yaklaşık 2.5 cm’lik  bir kalınlıktan sonra diğer katman uygulanabilir. Önceden hafifçe ön ıslatma yapılmış alt katmanda KEIM Concretal Feinspachtel ile tesviye yapın ve dokuları ayı seviyeye getirin. 1-4 mm’lik katman kalınlıkları mümkündür.

Genis Çaplı Oonarım

Genis Çaplı Oonarım

Koruyucu Kaplama olarak ise;

  • Koruma derecesine  ve istenilen bitişe bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur;
  • Eğer opak bir bitiş istenirse KEIM Concretal W uygulayın.

Eğer transparan mat ve / veya transparan parlak  bir bitiş istenirse uygun silikat seyreltici ile Concretal Lasur uygulayın.

 

 

 

 

 

KEIM Concretal Mörtel R Onarım harcı

KEIM Concretal®-Mörtel-R

Fiber takviyeli beton onarım harcı
1. Ürün Tanımı
Fiber takviyeli beton onarım harcı ZTV-ING TL/TP BE PCC I – II, İnşaat Kuralları Liste A, bölüm 2 ve Avrupa Birliğinin 1504-3 sınıf R4 sayılı yönetmeliklerine uymaktadır.

2. Uygulama Alanı
İnşaat mühendisliği ve köprü yapımı konularında ZTV- ING doğrultusunda, inşaat yapımı konusunda DAfStb’nin kılavuz ilkelerine göre, dinamik yüklere maruz kalan bölgelerde beton komponentlerini onarmak amacıyla kullanılmaktadır. KEIM Concretal Mörtel-R gereksinim duyulan doğrultuda çoklu katmanlar halinde 5 mm ile 50 mm kalınlığında bir tabaka olarak uygulanabilmektedir. (ZTV-ING’e göre, mini- mum tabaka kalınlığı 10 mm‘dir). Bu ürün ıslak püskürt- me yoluyla da uygulanabilmektedir.

3. Ürün Özellikleri
Tek bir komponentli, polimer takviyeli, çimento esaslı bu harç suyla karıştırılmaktadır. Uygulama esnasında dinamik yüklere maruz kaldığında bile çatlama oluşmamaktadır. Dona karşı buz çözücü, tuza karşı dirençli bir ürün olup su geçirimsiz, su buharı geçirimli bir üründür. Yüksek karbonlaşma direnci vardır. Bu ürün alev almayan bir nitelikte olup, DIN 4101, bölüm1, inşaat materyalleri sınıfı A1’e uymaktadır.

4. Uygulama Bilgileri
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzey toz, yağ vb kirlilik unsurlarından arınmış olmalıdır. Kumlama suretiyle yüzeylerin gerekli minimum bağ mukavemeti, ilgili teknik yönetmeliklere uymalıdır (beton komponentlerinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik olarak DAfStb yönetmelikleri ve ZTVING).
Karışım
KEIM Concretal-Mörtel-R ‘yi suya ekleyin, bir mikserle veya düşük devirde çalışan bir karıştırıcıyla yaklaşık olarak 5 dakika homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Elle karıştırmaya izin verilmemektedir.
Karışım oranı:
25 kg of KEIM için 3.75 – 4.00 lt su * gerekmektedir. Concretal-Mörtel-R
*Arzu edilen kıvama ulaşana kadar ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak üzerine su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)

Manuel Uygulama
Emiciliğe bağlı olarak, KEIM Concretal MKH ‘ı uygu- lamadan önce yüzey ıslatılmalıdır. Yüzeyi ıslatmak için temiz su kullanın. Önceden hazırlanmış olan alana KEIM Concretal-MKH’ı sert bir şekilde fırçayla uygulayın. KEIM Concretal-Mörtel-R’yi daha önceden KEIM Concretal-MKH uygulanmış olan yüzey üzerine bir malayla uygulayın. Katman kalınlığı 5 mm ile 50 mm arasında olabilir. Ancak her bir uygulama başına maksimum 25 mm kalınlığında bir katman kalınlığı tavsiye edilmektedir. Her bir uygulama için muhtemel kalınlık kusurlu alanın büyüklüğüne, içeriğine ve yerine göre (yer, duvar, tavan) değişebilmektedir. Eğer birkaç katman gerekiyorsa, bu takdirde müteakip katmanlar dengeli bir şekilde uygulanmalıdır. Önceden kurumuş olan harç yeniden ıslatılmalı ve KEIM Concretal-MKH uygulanmalıdır. Taze KEIM Concretal-MKH her zaman mevcut betonun köşelerini hazırlamak için kullanılmalıdır.
Püskürtme Uygulaması
Normal harç için belirtilen hazırlama ve uygulama koşulları püskürtme uygulaması içinde geçerlidir. Korozyona (paslanma) karşı koruma için kullanıldığında üç kat KEIM Concretal-MKH uygulanmalıdır. Maksimum dane büyüklüğü 4 mm olan harçlar için, geleneksel ıslak püskürtme-spreyleme sistemleri KEIM Concretal- Mörtel-R’nin uygulanması için uygundur. İskele derinliği planlanırken uygun çalışma koşulları dikkate alınmalıdır.
60-80 mm aralığında bir nozzle (meme-püskürtücü başlık aralığı) gereklidir. KEIM Concretal-Mörtel-R pürüzsüz bir yüzey elde edebilmek amacıyla uygulanmaktadır, sertleşme başladıktan sonra yapısal değişikliklerin olması riski söz konusudur.
Uygulama Sonrası
KEIM Concretal-Mörtel-R uygulaması yapılmış yüzey çok hızlı kurumayı engellemek amacıyla direk olarak güneşten ve rüzgardan maskeleme yoluyla vb korunmalıdır veya yüzeye su püskürtülmelidir. Kuruma süresi için en az 5 gün beklenmelidir.
Uygulama Verileri/Teknik Veriler
Tane büyüklüğü: 0’dan 2 mm’e kadar
Taze çimento yoğunluğu: 2.06 kg/dm3
Basınca mukavemeti 28d: 55 N/mm2
Gerilme mukavemeti (direnci): 28d: 8.5 N/mm2
Dinamik esneklik(Elastisite) katsayısı: 32 500 N/mm2
Büzülme-çekilme 28d: 0.78 mm/m
Karbonasyon derinliği: 0 mm/90 gün
Çalışma süresi: + 5°C’de 60 dak. / + 20°C’de 45 dak. / + 30°C’de 30 dak.
Uygulama sıcaklığı (hava ve yüzey): +5°C ‘den +30°C’ye kadar
Tüketim miktarı: Yaklaşık olarak 1.80 kg/m2
Katman kalınlıkları:Minimum 5 mm.
Her bir uygulama için maksimum 25 mm / Genel katman kalınlığı maksimum 50 mm olmalıdır. /100 mm lokal uygulama için

5. Ambalaj ; 25 kg.lık torbalarda

6. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün İmhası; EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık paketler toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlikle İlgili Veriler
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi sıçramalardan koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Giskodu: ZP 1

KEIM Concretal Mörtel S Onarım harcı

KEIM Concretal®-Universalmörtel-S

Beton Tamir Harcı
1. Ürün Tanımı
Beton ve brüt beton yüzeylerin onarımında kullanılan hızlı bir onarım harcıdır. Korozyona karşı koruma sağlayan bu harç, fiber ile güçlendirilmiştir.

2. Uygulama Alanı
Beton ve/ veya brüt beton yüzeylerde defektlerin, segregasyonların ve yüzey kaybı görülen alanların onarımında kullanılan bir beton tamir harcıdır. Çok sayıda katmanın gerekmesi halinde katman kalınlığı 5 mm ile 30 mm arasında değişebilmektedir.

3. Ürünün Özellikleri
• Polimer takviyeli hidrolik harç.
• Su ile karıştırılır.
• Korozyona karşı koruma sağlamak ve bağ köprüsü oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.
• Adhesyon gücü yüksektir.
• Duvar ve genel kullanımlar için stabildir.
• Değişen farklı sıcaklıklara ve dona karşı dirençlidir.
• Hızlı yerleşme özelliğine sahiptir.
Güçlü ürün özellikleri ile yapı inşası ve onarımı için gerekli tüm gereksinimleri karşılar.

4. Uygulama Talimatları
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzeydeki toz, yağ kir vb unsurlar temizlenmelidir. Yüzeydeki gevşek, sağlam olmayan kısımlar alınmalıdır. Yüzeydeki kir, varsa farklı katmanlar, çimento artıkları vb. kumlama ile temizlenmelidir. Gerekli olan minimum bağ gücü konusunda, mineral yüzeylere yönelik ilgili teknik gereksinimlere uyulmalıdır (beton komponent- lerinin korunması ve iyileştirilmesi için DAfStb kılavuz ilkeleri ve ZTV-ING).
Çelik Güçlendirme
Çelik güçlendirmesi için SA 21/2 -DIN EN ISO 12944-4 sayılı yönetmelikte belirtilen standart temizlik derecesi elde edilecek şekilde pas ve korozyon temiz- lenmelidir.Yüzey üzerinde herhangi bir pas tabakası, kir, yağ vb kalmamalıdır. Kuvars ile yapılmamak kaydıyla kumlama tavsiye edilen bir temizleme yönte- midir. Yüzey temizliği sonrası çelik güçlendirme için en azından 10 mm derinliğinde bir uygulama yapılmalıdır. Korozyona (paslanma) karşı koruma sağlamak için iki kat KEIM Concretal-MKH uygulanmalıdır.
Karışım
KEIM Concretal-Universalmörtel-S ‘yi suya ekleyin. Bir mikserle veya düşük devirde çalışan bir karıştırıcıyla yaklaşık 3 dakika boyunca homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Ürünün elle karıştırılmasına izin verilmemektedir.
Karışım Oranı:
25 kg KEIM için 3.75 – 4.00 lt* su gerekmektedir. Concretal-Universalmörtel-S.
*Arzu edilen kıvama ulaşana kadar ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak üzerine su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)
Uygulama
Uygulamadan önce yüzey ıslatılmak zorundadır. Yüzey çok emici ise önceden bir kaç defa ıslatılmalıdır. Islatma için temiz su kullanınız. İlk olarak nemli yüzey- in üzerine ince bir ön tabaka halinde KEIM Concretal- Universalmörtel-S uygulanır. Yüzeydeki oyukların, çukur bölgelerin 30 mm bir alana sahip olması halinde, çoklu katmanlar halinde uygulamas yapılması gerekir. Sprey uygulaması (püskürterek uygulama) mümkün değildir. Düzeltme harcı olarak da kullanılan Concretal- Universalmörtel-S mala vb aletler yardımı ile düzgün bitişler elde edilebilir.
Uygulama Sonrası
Concretal-Universalmörtel-S‘in çok hızlı kurumasını engellemek için uygulama yapılan yüzeyi nemli tutmak ve üzerini kapatmak gibi yöntemler uygulanabilir.Doğrudan güneş ışığından ve rüzgârdan korunmalıdır.
Uygulama Verileri/Teknik Veriler;
Tane büyüklüğü: 1.2 mm
Taze çimento yoğunluğu: 1.85 kg/dm3
Basınc mukavemeti 28d: 49.3 N/mm2
Gerilme mukavemeti(direnci):28d: 6.0 N/mm2
Dinamik esneklik katsayısı: 18.6 GPa
Çalışma süresi: 20°C ‘de Yaklaşık olarak 30 dakika. Uygulama sıcaklığı(hava ve substrat): +5°C ‘den
+30°C’ ye kadar
Tüketim miktarı: Yaklaşık olarak 1.6 kg/m2
Tabaka kalınlığı: 5 mm
Her bir uygulama için maksimum 30 mm tabaka kalınlığı
Ortalama tabaka kalınlığı maksimum 60 mm

5. Ambalaj ; 25 kg.lık torbalarda

6. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün İmhası ; EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık paketler toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlikle İlgili Veriler ; Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi sıçramalardan koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Giskodu: ZP 1
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.

KEIM Concretal – Spezialvergütung Dispersion for filler

KEIM Concretal®-Spezialvergütung

(Dolgu dispersiyonu)
1. Ürün Tanımı
Çimento bağlayıcılı dolgular için su ile seyreltilebilen reçine.

2. Uygulama Alanı
KEIM Concretal-Feinspachtel’e su ile birlikte eklenerek kullanılan bir dolgu malzemesidir.

3. Uygulama Talimatları
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzeydeki toz, yağ ve diğer kirletici unsurlar temizlenmelidir. Yüzeyin kumlama yöntemiyle temizlenmesi ve uygulamaya hazır hale getirilmesi tavsiye edilir. Yüzeyi önceden hafifçe ıslatmak gerekebilir, ancak yüzey su ile tamamen doyurulmamalıdır.
Uygulama
Karışım oranı 20°C’de ; 25 kg kuru KEIM Concretal-Feinspachtel ile 4.5 lt Su ve
1.5 lt KEIM Concretal-Spezialvergütung
KEIM Concretal-Spezialvergütung ilk olarak suya eklenir ve suyla iyice karıştırılır.
Sıcaklık koşullarına bağlı olarak ürünü uygulamadan önce deneme yapmanız tavsiye edilmektedir.
Uygulama Sıcaklıkları
Uygulama için hava ve yüzey sıcaklığının 8°C ile 30°C arasında olması tavsiye edilir.
Tüketim ; 60 ml / m2
Tekrar Kaplama ;En az 5 gün geçtikten sonra 20°C’de bir kat daha uygulanmalıdır.
KEIM Concretal-Feinspachtel‘e KEIM Concretal- Spezialvergütung eklenerek yüzeyle olan adhesyon oranı artıırılabilir. Ayrıca prensip olarak KEIM Concretal-Spezialvergütung çok ince sıva katmanları ile defekt ve küçük ölçekli segregasyonlu alanların doldurulması için tavsiye edilmektedir. Bu durumda 1 lt karışım suyunun yerini KEIM Concretal-Spezialvergütung almaktadır.
25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel,
3.5 lt su,
1.0 lt KEIM Concretal-Spezialvergütung

4. Ambalaj ; 5 lt

5. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, dona maruz kalmayacak koşullarda orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

6. Ürünün İmhası ;EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 08 01 12
Atık ambalajlar toplama merkezlerine verilmeden önce, içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

7. Güvenlik Talimatları
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi ürünün sıçramasına karşı koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Ürün kodu: BS 40
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.