Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

KEIM Concretal Fixativ

KEIM Concretal®-Fixativ

(Seyreltme)
1.Ürün Tanımı :
KEIM Concretal-Fixativ, bağlayıcı maddesi potasyum silikat, silikasol ve organik katkı maddeleri olan beton yüzeyler için geliştirilmiş silikat bazlı bir seyreltici ve astardır

2. Uygulama Alanı :
KEIM Concretal-Fixativ, KEIM Concretal beton koruma sisteminde silikat bazlı kaplamalar için seyreltici ve katkı maddesidir:
KEIM Concretal-W
KEIM Concretal-W-Grob KEIM Concretal-Lasur KEIM Contact-Plus
Yüksek oranda emici olan mineral uygulama yüzeylerinin emicilik miktarı KEIM Concretal-Fixativ ile kontrol edilebilir veya azaltılabilir.

3. Ürün Özellikleri :

• Silikatlaşma sayesinde uygulama yüzeyine kalıcı olarak bağlanır.
• Suya dayanıklı
• Su buharı geçirgenliği yüksek
• Yanıcı değildir
• UV‘ye karşı dayanıklı
• Mantar ve küf oluşumunu engeller
• Endüstriyel dumanlara dirençlidir
• Çözücü madde direnci
• Çevreyle dost, ekolojik etki
• Çevresel etkisi mükemmel oranda düşük inşaat malzemesi
Malzeme Özellikleri :
• Özel ağırlık: yakl. 1.05 g/cm3
• pH-değeri: yaklaşık 11
Renk Tonu : Süt beyaz

4. Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı :
Uygulama alanı sert, kuru, temiz olmalıdır. Toz ve yağdan arındırılmalıdır. KEIM Concretal beton onarım sistemini kullanarak hasar görmüş alanları onarınız.
Uygulama :
Yüksek oranda emici olan uygulama yüzeylerinin ön işlemi için: Bir fırçayla seyreltilmemiş KEIM Concretal-Fixativ uygulayınız.
Beton opak koruyucu kaplamaları için normal düz uygulama yüzeylerinde seyreltici olarak:
KEIM Concretal-W/Concretal-W-Grob. Uygulama yüzeyinin emiciliğine bağlı olarak astar katı için en fazla %10 KEIM Concretal-Fixativ’i KEIM Concretal- W’ye (25 kg boya başına maksimum 2,5 litre seyrelt- me), karıştırınız. Son kat için seyreltilmemiş KEIM Concretal-W kullanınız.
KEIM Concretal-Lasur:
Uygulama yüzeyinin emiciliğine bağlı olarak astar katı için yaklaşık %20-50 KEIM Concretal-Fixativ’i KEIM Concretal-Lasur’a (Lasur’un litresi başına yaklaşık 0,2-
0,5 litre seyreltme) karıştırınız. Son kat seyreltilmemiş KEIM Concretal-Lasur kullanınız.
Düşük pigmentli / yaratıcı kullanım için seyreltici olarak:
İstenilen son kata bağlı olarak KEIM Concretal-Lasur, astar ve son katta KEIM Concretal-Fixativ ile istenilen oranda seyreltilebilir.
Concretal-Fixativ‘in KEIM Concretal-W ve KEIM Concretal-Lasur ile kullanımı ilgili daha fazla bilgi için belirtilen ürünlerin ilgili teknik veri sayfasına bakınız.
Uygulama Koşulları : Ortam ve uygulama yüzeyi sıcaklığı > + 5°C.
Kuruma Süresi :Ön işlem ve astar arasında ve katlar arasında en az 12 saatlik bir kuruma süresinin sağlanması gerekir.
Tüketim : Düzgün bir uygulama yüzeyinde ön işlem için: Yaklaşık 0,1–0,2 lt/m2 KEIM Concretal-Fixativ.
Belirtilen tüketim değeri kılavuz niteliğindedir ve uygulama yüzeyinin emiciliğine ve yapısına bağlıdır. Tam tüketim değerleri, uygulama yapılacak yüzey üzerin- deki test alanlarının boyanmasıyla belirlenebilir.
Aletlerin Temizlenmesi :
Kullanımdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj : 5 lt ve 20 lt’lik kutular.

6. Depolama : Saklama ömrü, serin, ama ısının donma seviyesinin altına düşmediği ortamlarda yaklaşık 12 aydır. Sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

7. Tehlikeli Maddeler Yönetmelik Sınıfı : Uygulanmaz. n / a

8. Nakliye Tehlike Sınıfı : Uygulanmaz. n / a

9. İmha : AB İmha Kod No. 06 02 99.
Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.

10. Güvenlik Bilgileri :
KEIM Concretal-Fixativ alkalidir. Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi boya sıçramalarından koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Paylaş: