Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

Beton Koruma

KEIM Concretal Lasur

KEIM Concretal®-Lasur

İnce katman beton kaplama
1. Ürün Tanımı :
Sol-silikat bazlı Concretal Lasur, KEIM Concretal-Fixativ ya KEIM Concretal-Base ile seyreltildiğinde düşük pigmentli bir bitiş ve mükemmel bir opak koruyucu ince bir kaplama sağlar. KEIM Silan-100 ile birlikte kullanıldığında DIN EN1504-2/2.2 ile uyum sağlar.

2. Uygulama Alanı :
İç ve dış brüt beton yüzeylerde düşük pigmentli bir son kat sağlamak üzere kullanılır. Örneğin; Sıva yapılmayacak brüt beton yüzeylerde betonun renginde bir tonla leke ve onarımlar gizlenebilir. Bununla birlikte KEIM Concretal-Fixativ veya KEIM Concretal-Base ile birlikte kullanıldığında renkli beton görünümü sağlanır.
Veya:
Yüzey yapısına tutunan opak ince katman kaplamalar su ve hava şartlarına dirençli koruyucu bir son kat sağlamak içindir. Suya dayanıklılık KEIM Silangrund veya KEIM Silan-100 kullanılarak su geçirmez alt taba- ka oluşturularak daha da artırılabilir. KEIM Concretal- Lasur’un KEIM Silan-100 ile birlikte uygulanması, DIN 1504/2.2 sudan korunma gereklerine uyum sağlamaktadır. KEIM Concretal-Lasur, yatay ve hafif eğimli hava etkilerine uğrayan yüzeyler için uygun değildir.
Renk Tonu :
KEIM Palette Exclusive’in tonları.

3. Ürün Özellikleri :
KEIM Concretal-Lasur betonu hava şartlarından korur ve böylece agresif atmosferik kirleticilerin nüfuz etmesi- ni engeller. Betonun yüzey yapısı kalıp tahtası izleri gibi, tam olarak korunur.Yüzey mineral mattır. KEIM Concretal-Fixativ veya KEIM Concretal-Base ile çeşitli seyreltme oranlarıyla farklı düşük pigmentli son katlar elde edilebilir veya lekeler ve renk farklılıkları gibi optik eksiklikler giderilebilir.
Bağlayıcı madde silika sol, potasyum silikat ve saf akrilatın bir bileşimidir.
Teknik veriler (seyreltilmemiş) :
• Yoğunluk: 1.20 g/cm3
• Buhar difüzyonu direnci: sd(H2O) = 0.02 m
• Renk solmazlığı: A1(Fb-BFS talimat sayfası
No.26’ya göre FB-Kodu)

4. Uygulama Bilgileri:
Uygulama yapılacak yüzeyin tozsuz ve kuru olması gerekir. Gevşek alanların, kirin, yağlı maddelerin, yosun ve sağlıksız mevcut organik bağlı katmanların tamamen temizlenmesi gerekir. Yeni beton yapılar olması durumunda herhangi bir tutucu yağ kalıntısının KEIM Betonschnell-reiniger (beton temizleyici) ile temiz- lenmesi gerekmektedir. Temiz, sağlam beton ön işlem gerektirmez. KEIM Concretal-Base ile KEIM Concretal- Lasur uygulanmadan önce yüksek oranda emici olan yüzeyler veya sert hava şartlarına maruz kalan yüzey- ler, su geçirmezliği artırmak için KEIM Silangrund veya KEIM Silan-100 (ZTV-ING ile denenmiş) kullanılarak su geçirmez alt tabaka işlemine tabi tutulabilir. KEIM Concretal-Lasur sonraki astar katı KEIM Silangrund olması durumunda yaklaşık 4 saat sonra ve KEIM Silan-100 olması durumunda 4 ila 24 saat sonra uygu- lanabilir. Yumuşak, boşluklu beton yüzeyler veya mev- cut mineral katlar KEIM Concretal-Fixativ ile ön işlem yapılarak stabilize edilebilir.
Düşük Pigmentli Kat :
Dış mekan uygulamalarında hava şartlarına dayanıklılık gereksinimi genel olarak düşük pigmentli kaplamanın fırça ile iki kat uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Astar ve son kat için KEIM Concretal-Lasur, son katın istenilen yarı saydamlığına bağlı olarak KEIM Concretal-Fixativ veya KEIM Concretal-Base ile herhangi bir oranda seyreltilebilir. Seyreltme oranını belirlemek için deneme alanlarında numune yapılması önerilir. Çalışma önce- sinde ve sırasında seyreltilmiş KEIM Concretal-Lasur’un iyi karıştırılmasını sağlayınız. Su ya da herhangi bir diğer malzeme eklenmez.
Not :
Sistem bileşenleri Concretal-Lasur, Concretal-Base ve Concretal-Fixativ herhangi bir istenilen oranda birlikte karıştırılabilir. KEIM Concretal-Base, ideal uygulama kıvamı ve film kalınlığı ile ilgi çekici bir saydamlık sağlar. KEIM Concretal-Fixativ, güzel bir renk parlaklığı ve çok düşük bir film kalınlığı ile yüksek oranda saydam düşük pigmentli son katlar sağlar.
Opak kaplama
Astar katı artı son kat, yüzey yapısını koruyan opak bir koruyucu kaplama sağlamak için gereklidir.
Astar katı: KEIM Concretal-Lasur 15 lt’i KEIM Concretal-Fixativ 2,5 – 8 lt ile seyreltin (0,2 – 0,5 lt Fixativ ile Lasur 1lt).
Son kat: Concretal-Lasur seyreltilmeden fırça,rulo veya spreyle bir ıslak kenar koruması ile uygulanır.
Uygulama Koşulları :
Hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı +5°C’den maks. 30°C’ye kadar olmalıdır. maks. (%80 göreceli neme kadar.) Yalnızca kuru hava koşullarında uygulayınız. Güçlü güneş ışığı etkisi altında, güneşin etkisiyle çok ısınmış yüzeylere veya şiddetli rüzgarlı havalarda uygulama. Uygulamadan sonra yüzeyleri aşırı hızlı kuruma, rüzgar ve yağmurdan koruyunuz.
Kuruma Süresi :
Katlar arasında en az 12 saat. Astar katından önce KEIM Silangrund’dan sonra yaklaşık 4 saat veya KEIM Silan-100’den sonra yaklaşık 4 ila 24 saat arası bek- lenmelidir.
Tüketim :
İki kat opak son kat için: Yaklaşık 0,25 lt/m2 KEIM Concretal-Lasur ve yaklaşık 0.04 lt KEIM Concretal-Fixativ
İki kat düşük pigmentli son kat için: Seyreltme derecesine bağlı olarak deneme uygulamalarıyla belirleyiniz
Belirtilen tüketim verileri düz bir yüzey için kılavuz değerlerdir. Kesin değerler, uygulama yapılacak yüzey üzerinde ki boyama deneme alanları ile belirlenebilir.
Aletlerin Temizlenmesi :
Kullanımdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj :
KEIM Concretal-Lasur ; 1 lt, 5 lt ve 15 lt’lik kutular
KEIM Concretal-Fixativ ; 5 lt ve 20 lt’lik kutular

6. Depolama :
KEIM Concretal-Lasur, KEIM Concretal-Base ve KEIM Concretal-Fixativ, kapalı bir kutuda, serin, donma derecesinin altına düşmeyen koşullarda 12 aylık bir raf ömrüne sahiptir.

7. Tehlikeli Maddeler Yönetmelik Sınıfı :
Uygulanmaz. n / a
8. Nakliye Tehlike Sınıfı :
Uygulanmaz. n / a
9. İmha : AB İmha Kod No. 08 01 12. Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.
10. Güvenlik Bilgileri :
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi boya sıçramalarından koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Ürün kodu: M-SK 01
Belirtilen değer ve özellikler, yoğun araştırma çalışmaları ve pratik deneyimlerin sonucudur. Kullanımla ilgili yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü tavsiyeler, ürünleri- mizin seçiminde yardımcı olmak içindir, sözleşmeye dayalı hukuksal ilişki doğurmaz. Özellikle, alıcı ve kullanıcıları, ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına uygun şekilde kullanma ve uygulama sorumluluğundan muaf tutmaz. İnşaat tekniği genel kurallarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin veya uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu tebliğin yayınlanması ile birlikte önceki tebliğler geçersiz olur.

KEIM Concretal W

KEIM Concretal W

KEIM Concretal W

Yüzey Kaplama altında;

KEIM Concretal Lasur Tekniği

KEIM Concretal Lasur

KEIM Concretal W

KEIM Concretal C

KEIM Concretal Base

KEIM Concretal Fixativ

KEIM Concretal Base

KEIM Concretal®-Base

(Pigmentsiz katkı maddesi)
1. Ürün Tanımı :
KEIM Concretal-Lasur için sol-silikat bazlı, pigmentsiz katkı maddesi.

2. Uygulama Alanı :
KEIM Concretal-Base, düşük pigmentli bir son kat katkı maddesi olarak KEIM Concretal-Lasur’a karıştırılır. Bu şekilde istenilen saydamlık ideal uygulama kıvamı ve film kalınlığı korunarak oluşturulabilir.

3. Ürün Özellikleri :
İç ve dış brüt beton yüzeylerde düşük pigmentli bir son kat sağlamak üzere kullanılır. Örneğin; Sıva yapılmayacak brüt beton yüzeylerde betonun renginde bir tonla leke ve onarımlar gizlenebilir. Bununla birlikte KEIM Concretal-Lasur ile birlikte uygulandığında renkli beton görünümü sağlanır. İsteğe göre oluşturulan saydamlık etkileri, düşük pigmentli son katın KEIM Concretal-Lasur ve KEIM Concretal-Base‘in bir ile üç kat şeklinde uygulanmasıyla elde edilebilir. KEIM Concretal-Lasur’a KEIM Concretal-Base’in bir katkı maddesi olarak eklenmesi sonucu transparanlık ve mineral düşük pigmentli bitiş ile birlikte ideal uygulama kıvamı, hava şartlarına dayanıklı film kalınlıkları elde edilir.
KEIM Concretal-Base:
• Silisyumlu
• Suya dayanıklı
• Pigmentsiz
Teknik Veriler :
• Yoğunluk: yakl. 1,15 gr/cm3
• pH-değeri: 11.3
• s -değeri: < 0,01 m
• Renk pigmentleri: yok
Renk Tonu : saf beyaz/saydam, süt beyaz

4. Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı :
Uygulama yapılacak yüzeyin tozsuz ve kuru olması gerekir. Gevşek alanların, kirin, yağlı maddelerin, yosun ve sağlıksız mevcut organik bağlı katmanların tamamen temizlenmesi gerekir. Yeni beton yapılar olması durumunda herhangi bir tutucu yağ kalıntısının KEIM Betonschnellreiniger (beton temizleyici) ile temiz- lenmesi gerekmektedir. Temiz, sağlam beton ön işlem gerektirmez. KEIM Concretal-Base ile KEIM Concretal- Lasur uygulanmadan önce, yüksek oranda emici olan yüzeyler veya sert hava şartlarına maruz kalan yüzey- ler, su geçirmezliği artırmak için KEIM Silangrund veya KEIM Silan-100 (ZTV-ING ile denenmiş) kullanılarak su geçirmez alt tabaka işlemine tabi tutulabilir. Sonradan yapılacak astar kaplama, KEIM Silangrund olması durumunda yaklaşık 4 saat sonra ve KEIM Silan-100 olması durumunda 4 ila 24 saat sonra uygulanabilir. Yumuşak, boşluklu beton yüzeyler veya mevcut mineral katlar KEIM Concretal-Fixativ ile ön işlem yapılarak stabilize edilebilir.
Düşük Pigmentli Kat :
Dış mekan uygulamalarında hava şartlarına dayanıklılık gereksinimi genel olarak düşük pigmentli kaplamanın fırça veya rulo ile iki kat uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Astar ve son kat için KEIM Concretal-Lasur, son katın istenilen yarı saydamlığına bağlı olarak KEIM Concretal-Base ile herhangi bir oranda karıştırılabilir. Karıştırma oranını belirlemek için deneme alanlarında numune yapılması önerilir. Çalışma öncesinde ve sırasında malzemenin iyi karıştırılmış olmasını sağlayınız. Su veya herhangi bir diğer malzeme (Beton Sisteminin parçası olmayan) eklenmez.
Not :
Sistem bileşenleri Concretal-Lasur, Concretal-Base ve Concretal-Fixativ herhangi bir istenilen oranda birlikte karıştırılabilir. KEIM Concretal-Base, ideal uygulama kıvamı ve film kalınlığı ile ilgi çekici bir saydamlık sağlar. KEIM Concretal-Fixativ, güzel bir renk parlaklığı ve çok düşük bir film kalınlığı ile yüksek oranda saydam düşük pigmentli son katlar sağlar.
Uygulama Koşulları :
Hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı +5°C’den maks. 30°C’ye kadar olmalıdır. Uygulamayı kuru yüzeye, kuru hava şartlarında yapınız. Güçlü güneş ışığı etkisi altında, güneşin etkisiyle çok ısınmış yüzeylere veya şiddetli rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız. Uygulamadan sonra yüzeyleri yağmur, rüzgar veya güçlü güneş ışığından koruyunuz.
Kuruma Süresi :
Katlar arasında en az 12 saat olmalıdır. Astar katından önce KEIM Silangrund’dan sonra yaklaşık 4 saat ve KEIM Silan-100’den sonra yaklaşık 4 ila 24 saat arası beklenmelidir.
Tüketim :
Karıştırma oranına bağlı olarak ve kat başına: Concretal- Lasur ve Concretal-Base’ın önceden yapılmış karışımının yaklaşık 80-150 ml/m2 ’si. Belirtilen tüketim verileri kılavuz değerlerdir ve istenilen son kata, uygulama yöntemine ve uygulama yüzeyinin yapısına göre değişebilir. Kesin değerler, uygulama yapılacak yüzey üzerinde ki boyama deneme alanları ile belirlenebilir.
Aletlerin Temizlenmesi : Kullanımdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj : 5 lt ve 15 lt’lik kutu

6. Depolama : KEIM Concretal-Base’ın serin, ısının donma seviyesinin altına düşmediği koşullarda yaklaşık 12 ay raf ömrü bulunmaktadır. Isı ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Açılan kutuların sıkıca kapatılması gerekir.

7. Tehlikeli Maddeler Yönetmelik Sınıfı :Uygulanmaz. n / a

8. Nakliye Tehlike Sınıfı : Uygulanmaz. n / a

9. İmha : AB İmha Kod No. 08 01 12.
Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.

10. Güvenlik Bilgileri :
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi boya sıçramalarından koruyunuz. Çalışma esnasında herhangi bir şey yemey- iniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

 

KEIM Concretal Fixativ

KEIM Concretal®-Fixativ

(Seyreltme)
1.Ürün Tanımı :
KEIM Concretal-Fixativ, bağlayıcı maddesi potasyum silikat, silikasol ve organik katkı maddeleri olan beton yüzeyler için geliştirilmiş silikat bazlı bir seyreltici ve astardır

2. Uygulama Alanı :
KEIM Concretal-Fixativ, KEIM Concretal beton koruma sisteminde silikat bazlı kaplamalar için seyreltici ve katkı maddesidir:
KEIM Concretal-W
KEIM Concretal-W-Grob KEIM Concretal-Lasur KEIM Contact-Plus
Yüksek oranda emici olan mineral uygulama yüzeylerinin emicilik miktarı KEIM Concretal-Fixativ ile kontrol edilebilir veya azaltılabilir.

3. Ürün Özellikleri :

• Silikatlaşma sayesinde uygulama yüzeyine kalıcı olarak bağlanır.
• Suya dayanıklı
• Su buharı geçirgenliği yüksek
• Yanıcı değildir
• UV‘ye karşı dayanıklı
• Mantar ve küf oluşumunu engeller
• Endüstriyel dumanlara dirençlidir
• Çözücü madde direnci
• Çevreyle dost, ekolojik etki
• Çevresel etkisi mükemmel oranda düşük inşaat malzemesi
Malzeme Özellikleri :
• Özel ağırlık: yakl. 1.05 g/cm3
• pH-değeri: yaklaşık 11
Renk Tonu : Süt beyaz

4. Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı :
Uygulama alanı sert, kuru, temiz olmalıdır. Toz ve yağdan arındırılmalıdır. KEIM Concretal beton onarım sistemini kullanarak hasar görmüş alanları onarınız.
Uygulama :
Yüksek oranda emici olan uygulama yüzeylerinin ön işlemi için: Bir fırçayla seyreltilmemiş KEIM Concretal-Fixativ uygulayınız.
Beton opak koruyucu kaplamaları için normal düz uygulama yüzeylerinde seyreltici olarak:
KEIM Concretal-W/Concretal-W-Grob. Uygulama yüzeyinin emiciliğine bağlı olarak astar katı için en fazla %10 KEIM Concretal-Fixativ’i KEIM Concretal- W’ye (25 kg boya başına maksimum 2,5 litre seyrelt- me), karıştırınız. Son kat için seyreltilmemiş KEIM Concretal-W kullanınız.
KEIM Concretal-Lasur:
Uygulama yüzeyinin emiciliğine bağlı olarak astar katı için yaklaşık %20-50 KEIM Concretal-Fixativ’i KEIM Concretal-Lasur’a (Lasur’un litresi başına yaklaşık 0,2-
0,5 litre seyreltme) karıştırınız. Son kat seyreltilmemiş KEIM Concretal-Lasur kullanınız.
Düşük pigmentli / yaratıcı kullanım için seyreltici olarak:
İstenilen son kata bağlı olarak KEIM Concretal-Lasur, astar ve son katta KEIM Concretal-Fixativ ile istenilen oranda seyreltilebilir.
Concretal-Fixativ‘in KEIM Concretal-W ve KEIM Concretal-Lasur ile kullanımı ilgili daha fazla bilgi için belirtilen ürünlerin ilgili teknik veri sayfasına bakınız.
Uygulama Koşulları : Ortam ve uygulama yüzeyi sıcaklığı > + 5°C.
Kuruma Süresi :Ön işlem ve astar arasında ve katlar arasında en az 12 saatlik bir kuruma süresinin sağlanması gerekir.
Tüketim : Düzgün bir uygulama yüzeyinde ön işlem için: Yaklaşık 0,1–0,2 lt/m2 KEIM Concretal-Fixativ.
Belirtilen tüketim değeri kılavuz niteliğindedir ve uygulama yüzeyinin emiciliğine ve yapısına bağlıdır. Tam tüketim değerleri, uygulama yapılacak yüzey üzerin- deki test alanlarının boyanmasıyla belirlenebilir.
Aletlerin Temizlenmesi :
Kullanımdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj : 5 lt ve 20 lt’lik kutular.

6. Depolama : Saklama ömrü, serin, ama ısının donma seviyesinin altına düşmediği ortamlarda yaklaşık 12 aydır. Sıcaktan ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz.

7. Tehlikeli Maddeler Yönetmelik Sınıfı : Uygulanmaz. n / a

8. Nakliye Tehlike Sınıfı : Uygulanmaz. n / a

9. İmha : AB İmha Kod No. 06 02 99.
Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.

10. Güvenlik Bilgileri :
KEIM Concretal-Fixativ alkalidir. Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi boya sıçramalarından koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.