Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

KEIM Concretal Lasur Tekniği

KEIM Concretal Lasur

KEIM Concretal®-Lasur

İnce katman beton kaplama
1. Ürün Tanımı :
Sol-silikat bazlı Concretal Lasur, KEIM Concretal-Fixativ ya KEIM Concretal-Base ile seyreltildiğinde düşük pigmentli bir bitiş ve mükemmel bir opak koruyucu ince bir kaplama sağlar. KEIM Silan-100 ile birlikte kullanıldığında DIN EN1504-2/2.2 ile uyum sağlar.

2. Uygulama Alanı :
İç ve dış brüt beton yüzeylerde düşük pigmentli bir son kat sağlamak üzere kullanılır. Örneğin; Sıva yapılmayacak brüt beton yüzeylerde betonun renginde bir tonla leke ve onarımlar gizlenebilir. Bununla birlikte KEIM Concretal-Fixativ veya KEIM Concretal-Base ile birlikte kullanıldığında renkli beton görünümü sağlanır.
Veya:
Yüzey yapısına tutunan opak ince katman kaplamalar su ve hava şartlarına dirençli koruyucu bir son kat sağlamak içindir. Suya dayanıklılık KEIM Silangrund veya KEIM Silan-100 kullanılarak su geçirmez alt taba- ka oluşturularak daha da artırılabilir. KEIM Concretal- Lasur’un KEIM Silan-100 ile birlikte uygulanması, DIN 1504/2.2 sudan korunma gereklerine uyum sağlamaktadır. KEIM Concretal-Lasur, yatay ve hafif eğimli hava etkilerine uğrayan yüzeyler için uygun değildir.
Renk Tonu :
KEIM Palette Exclusive’in tonları.

3. Ürün Özellikleri :
KEIM Concretal-Lasur betonu hava şartlarından korur ve böylece agresif atmosferik kirleticilerin nüfuz etmesi- ni engeller. Betonun yüzey yapısı kalıp tahtası izleri gibi, tam olarak korunur.Yüzey mineral mattır. KEIM Concretal-Fixativ veya KEIM Concretal-Base ile çeşitli seyreltme oranlarıyla farklı düşük pigmentli son katlar elde edilebilir veya lekeler ve renk farklılıkları gibi optik eksiklikler giderilebilir.
Bağlayıcı madde silika sol, potasyum silikat ve saf akrilatın bir bileşimidir.
Teknik veriler (seyreltilmemiş) :
• Yoğunluk: 1.20 g/cm3
• Buhar difüzyonu direnci: sd(H2O) = 0.02 m
• Renk solmazlığı: A1(Fb-BFS talimat sayfası
No.26’ya göre FB-Kodu)

4. Uygulama Bilgileri:
Uygulama yapılacak yüzeyin tozsuz ve kuru olması gerekir. Gevşek alanların, kirin, yağlı maddelerin, yosun ve sağlıksız mevcut organik bağlı katmanların tamamen temizlenmesi gerekir. Yeni beton yapılar olması durumunda herhangi bir tutucu yağ kalıntısının KEIM Betonschnell-reiniger (beton temizleyici) ile temiz- lenmesi gerekmektedir. Temiz, sağlam beton ön işlem gerektirmez. KEIM Concretal-Base ile KEIM Concretal- Lasur uygulanmadan önce yüksek oranda emici olan yüzeyler veya sert hava şartlarına maruz kalan yüzey- ler, su geçirmezliği artırmak için KEIM Silangrund veya KEIM Silan-100 (ZTV-ING ile denenmiş) kullanılarak su geçirmez alt tabaka işlemine tabi tutulabilir. KEIM Concretal-Lasur sonraki astar katı KEIM Silangrund olması durumunda yaklaşık 4 saat sonra ve KEIM Silan-100 olması durumunda 4 ila 24 saat sonra uygu- lanabilir. Yumuşak, boşluklu beton yüzeyler veya mev- cut mineral katlar KEIM Concretal-Fixativ ile ön işlem yapılarak stabilize edilebilir.
Düşük Pigmentli Kat :
Dış mekan uygulamalarında hava şartlarına dayanıklılık gereksinimi genel olarak düşük pigmentli kaplamanın fırça ile iki kat uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Astar ve son kat için KEIM Concretal-Lasur, son katın istenilen yarı saydamlığına bağlı olarak KEIM Concretal-Fixativ veya KEIM Concretal-Base ile herhangi bir oranda seyreltilebilir. Seyreltme oranını belirlemek için deneme alanlarında numune yapılması önerilir. Çalışma önce- sinde ve sırasında seyreltilmiş KEIM Concretal-Lasur’un iyi karıştırılmasını sağlayınız. Su ya da herhangi bir diğer malzeme eklenmez.
Not :
Sistem bileşenleri Concretal-Lasur, Concretal-Base ve Concretal-Fixativ herhangi bir istenilen oranda birlikte karıştırılabilir. KEIM Concretal-Base, ideal uygulama kıvamı ve film kalınlığı ile ilgi çekici bir saydamlık sağlar. KEIM Concretal-Fixativ, güzel bir renk parlaklığı ve çok düşük bir film kalınlığı ile yüksek oranda saydam düşük pigmentli son katlar sağlar.
Opak kaplama
Astar katı artı son kat, yüzey yapısını koruyan opak bir koruyucu kaplama sağlamak için gereklidir.
Astar katı: KEIM Concretal-Lasur 15 lt’i KEIM Concretal-Fixativ 2,5 – 8 lt ile seyreltin (0,2 – 0,5 lt Fixativ ile Lasur 1lt).
Son kat: Concretal-Lasur seyreltilmeden fırça,rulo veya spreyle bir ıslak kenar koruması ile uygulanır.
Uygulama Koşulları :
Hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı +5°C’den maks. 30°C’ye kadar olmalıdır. maks. (%80 göreceli neme kadar.) Yalnızca kuru hava koşullarında uygulayınız. Güçlü güneş ışığı etkisi altında, güneşin etkisiyle çok ısınmış yüzeylere veya şiddetli rüzgarlı havalarda uygulama. Uygulamadan sonra yüzeyleri aşırı hızlı kuruma, rüzgar ve yağmurdan koruyunuz.
Kuruma Süresi :
Katlar arasında en az 12 saat. Astar katından önce KEIM Silangrund’dan sonra yaklaşık 4 saat veya KEIM Silan-100’den sonra yaklaşık 4 ila 24 saat arası bek- lenmelidir.
Tüketim :
İki kat opak son kat için: Yaklaşık 0,25 lt/m2 KEIM Concretal-Lasur ve yaklaşık 0.04 lt KEIM Concretal-Fixativ
İki kat düşük pigmentli son kat için: Seyreltme derecesine bağlı olarak deneme uygulamalarıyla belirleyiniz
Belirtilen tüketim verileri düz bir yüzey için kılavuz değerlerdir. Kesin değerler, uygulama yapılacak yüzey üzerinde ki boyama deneme alanları ile belirlenebilir.
Aletlerin Temizlenmesi :
Kullanımdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj :
KEIM Concretal-Lasur ; 1 lt, 5 lt ve 15 lt’lik kutular
KEIM Concretal-Fixativ ; 5 lt ve 20 lt’lik kutular

6. Depolama :
KEIM Concretal-Lasur, KEIM Concretal-Base ve KEIM Concretal-Fixativ, kapalı bir kutuda, serin, donma derecesinin altına düşmeyen koşullarda 12 aylık bir raf ömrüne sahiptir.

7. Tehlikeli Maddeler Yönetmelik Sınıfı :
Uygulanmaz. n / a
8. Nakliye Tehlike Sınıfı :
Uygulanmaz. n / a
9. İmha : AB İmha Kod No. 08 01 12. Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.
10. Güvenlik Bilgileri :
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi boya sıçramalarından koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Ürün kodu: M-SK 01
Belirtilen değer ve özellikler, yoğun araştırma çalışmaları ve pratik deneyimlerin sonucudur. Kullanımla ilgili yapmış olduğumuz yazılı ve sözlü tavsiyeler, ürünleri- mizin seçiminde yardımcı olmak içindir, sözleşmeye dayalı hukuksal ilişki doğurmaz. Özellikle, alıcı ve kullanıcıları, ürünlerimizi öngörülen kullanım amacına uygun şekilde kullanma ve uygulama sorumluluğundan muaf tutmaz. İnşaat tekniği genel kurallarına uyulmalıdır. Ürünlerimizin veya uygulamalarının iyileştirilmesi amaçlı değişiklikler yapma hakkımız saklıdır. Bu tebliğin yayınlanması ile birlikte önceki tebliğler geçersiz olur.