Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

KEIM Concretal Mörtel R Onarım harcı

KEIM Concretal Mörtel R Onarım harcı

KEIM Concretal®-Mörtel-R

Fiber takviyeli beton onarım harcı
1. Ürün Tanımı
Fiber takviyeli beton onarım harcı ZTV-ING TL/TP BE PCC I – II, İnşaat Kuralları Liste A, bölüm 2 ve Avrupa Birliğinin 1504-3 sınıf R4 sayılı yönetmeliklerine uymaktadır.

2. Uygulama Alanı
İnşaat mühendisliği ve köprü yapımı konularında ZTV- ING doğrultusunda, inşaat yapımı konusunda DAfStb’nin kılavuz ilkelerine göre, dinamik yüklere maruz kalan bölgelerde beton komponentlerini onarmak amacıyla kullanılmaktadır. KEIM Concretal Mörtel-R gereksinim duyulan doğrultuda çoklu katmanlar halinde 5 mm ile 50 mm kalınlığında bir tabaka olarak uygulanabilmektedir. (ZTV-ING’e göre, mini- mum tabaka kalınlığı 10 mm‘dir). Bu ürün ıslak püskürt- me yoluyla da uygulanabilmektedir.

3. Ürün Özellikleri
Tek bir komponentli, polimer takviyeli, çimento esaslı bu harç suyla karıştırılmaktadır. Uygulama esnasında dinamik yüklere maruz kaldığında bile çatlama oluşmamaktadır. Dona karşı buz çözücü, tuza karşı dirençli bir ürün olup su geçirimsiz, su buharı geçirimli bir üründür. Yüksek karbonlaşma direnci vardır. Bu ürün alev almayan bir nitelikte olup, DIN 4101, bölüm1, inşaat materyalleri sınıfı A1’e uymaktadır.

4. Uygulama Bilgileri
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzey toz, yağ vb kirlilik unsurlarından arınmış olmalıdır. Kumlama suretiyle yüzeylerin gerekli minimum bağ mukavemeti, ilgili teknik yönetmeliklere uymalıdır (beton komponentlerinin korunması ve iyileştirilmesine yönelik olarak DAfStb yönetmelikleri ve ZTVING).
Karışım
KEIM Concretal-Mörtel-R ‘yi suya ekleyin, bir mikserle veya düşük devirde çalışan bir karıştırıcıyla yaklaşık olarak 5 dakika homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Elle karıştırmaya izin verilmemektedir.
Karışım oranı:
25 kg of KEIM için 3.75 – 4.00 lt su * gerekmektedir. Concretal-Mörtel-R
*Arzu edilen kıvama ulaşana kadar ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak üzerine su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)

Manuel Uygulama
Emiciliğe bağlı olarak, KEIM Concretal MKH ‘ı uygu- lamadan önce yüzey ıslatılmalıdır. Yüzeyi ıslatmak için temiz su kullanın. Önceden hazırlanmış olan alana KEIM Concretal-MKH’ı sert bir şekilde fırçayla uygulayın. KEIM Concretal-Mörtel-R’yi daha önceden KEIM Concretal-MKH uygulanmış olan yüzey üzerine bir malayla uygulayın. Katman kalınlığı 5 mm ile 50 mm arasında olabilir. Ancak her bir uygulama başına maksimum 25 mm kalınlığında bir katman kalınlığı tavsiye edilmektedir. Her bir uygulama için muhtemel kalınlık kusurlu alanın büyüklüğüne, içeriğine ve yerine göre (yer, duvar, tavan) değişebilmektedir. Eğer birkaç katman gerekiyorsa, bu takdirde müteakip katmanlar dengeli bir şekilde uygulanmalıdır. Önceden kurumuş olan harç yeniden ıslatılmalı ve KEIM Concretal-MKH uygulanmalıdır. Taze KEIM Concretal-MKH her zaman mevcut betonun köşelerini hazırlamak için kullanılmalıdır.
Püskürtme Uygulaması
Normal harç için belirtilen hazırlama ve uygulama koşulları püskürtme uygulaması içinde geçerlidir. Korozyona (paslanma) karşı koruma için kullanıldığında üç kat KEIM Concretal-MKH uygulanmalıdır. Maksimum dane büyüklüğü 4 mm olan harçlar için, geleneksel ıslak püskürtme-spreyleme sistemleri KEIM Concretal- Mörtel-R’nin uygulanması için uygundur. İskele derinliği planlanırken uygun çalışma koşulları dikkate alınmalıdır.
60-80 mm aralığında bir nozzle (meme-püskürtücü başlık aralığı) gereklidir. KEIM Concretal-Mörtel-R pürüzsüz bir yüzey elde edebilmek amacıyla uygulanmaktadır, sertleşme başladıktan sonra yapısal değişikliklerin olması riski söz konusudur.
Uygulama Sonrası
KEIM Concretal-Mörtel-R uygulaması yapılmış yüzey çok hızlı kurumayı engellemek amacıyla direk olarak güneşten ve rüzgardan maskeleme yoluyla vb korunmalıdır veya yüzeye su püskürtülmelidir. Kuruma süresi için en az 5 gün beklenmelidir.
Uygulama Verileri/Teknik Veriler
Tane büyüklüğü: 0’dan 2 mm’e kadar
Taze çimento yoğunluğu: 2.06 kg/dm3
Basınca mukavemeti 28d: 55 N/mm2
Gerilme mukavemeti (direnci): 28d: 8.5 N/mm2
Dinamik esneklik(Elastisite) katsayısı: 32 500 N/mm2
Büzülme-çekilme 28d: 0.78 mm/m
Karbonasyon derinliği: 0 mm/90 gün
Çalışma süresi: + 5°C’de 60 dak. / + 20°C’de 45 dak. / + 30°C’de 30 dak.
Uygulama sıcaklığı (hava ve yüzey): +5°C ‘den +30°C’ye kadar
Tüketim miktarı: Yaklaşık olarak 1.80 kg/m2
Katman kalınlıkları:Minimum 5 mm.
Her bir uygulama için maksimum 25 mm / Genel katman kalınlığı maksimum 50 mm olmalıdır. /100 mm lokal uygulama için

5. Ambalaj ; 25 kg.lık torbalarda

6. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün İmhası; EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık paketler toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlikle İlgili Veriler
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi sıçramalardan koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Giskodu: ZP 1