Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

KEIM Concretal Mörtel S Onarım harcı

KEIM Concretal Mörtel S Onarım harcı

KEIM Concretal®-Universalmörtel-S

Beton Tamir Harcı
1. Ürün Tanımı
Beton ve brüt beton yüzeylerin onarımında kullanılan hızlı bir onarım harcıdır. Korozyona karşı koruma sağlayan bu harç, fiber ile güçlendirilmiştir.

2. Uygulama Alanı
Beton ve/ veya brüt beton yüzeylerde defektlerin, segregasyonların ve yüzey kaybı görülen alanların onarımında kullanılan bir beton tamir harcıdır. Çok sayıda katmanın gerekmesi halinde katman kalınlığı 5 mm ile 30 mm arasında değişebilmektedir.

3. Ürünün Özellikleri
• Polimer takviyeli hidrolik harç.
• Su ile karıştırılır.
• Korozyona karşı koruma sağlamak ve bağ köprüsü oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.
• Adhesyon gücü yüksektir.
• Duvar ve genel kullanımlar için stabildir.
• Değişen farklı sıcaklıklara ve dona karşı dirençlidir.
• Hızlı yerleşme özelliğine sahiptir.
Güçlü ürün özellikleri ile yapı inşası ve onarımı için gerekli tüm gereksinimleri karşılar.

4. Uygulama Talimatları
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzeydeki toz, yağ kir vb unsurlar temizlenmelidir. Yüzeydeki gevşek, sağlam olmayan kısımlar alınmalıdır. Yüzeydeki kir, varsa farklı katmanlar, çimento artıkları vb. kumlama ile temizlenmelidir. Gerekli olan minimum bağ gücü konusunda, mineral yüzeylere yönelik ilgili teknik gereksinimlere uyulmalıdır (beton komponent- lerinin korunması ve iyileştirilmesi için DAfStb kılavuz ilkeleri ve ZTV-ING).
Çelik Güçlendirme
Çelik güçlendirmesi için SA 21/2 -DIN EN ISO 12944-4 sayılı yönetmelikte belirtilen standart temizlik derecesi elde edilecek şekilde pas ve korozyon temiz- lenmelidir.Yüzey üzerinde herhangi bir pas tabakası, kir, yağ vb kalmamalıdır. Kuvars ile yapılmamak kaydıyla kumlama tavsiye edilen bir temizleme yönte- midir. Yüzey temizliği sonrası çelik güçlendirme için en azından 10 mm derinliğinde bir uygulama yapılmalıdır. Korozyona (paslanma) karşı koruma sağlamak için iki kat KEIM Concretal-MKH uygulanmalıdır.
Karışım
KEIM Concretal-Universalmörtel-S ‘yi suya ekleyin. Bir mikserle veya düşük devirde çalışan bir karıştırıcıyla yaklaşık 3 dakika boyunca homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Ürünün elle karıştırılmasına izin verilmemektedir.
Karışım Oranı:
25 kg KEIM için 3.75 – 4.00 lt* su gerekmektedir. Concretal-Universalmörtel-S.
*Arzu edilen kıvama ulaşana kadar ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak üzerine su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)
Uygulama
Uygulamadan önce yüzey ıslatılmak zorundadır. Yüzey çok emici ise önceden bir kaç defa ıslatılmalıdır. Islatma için temiz su kullanınız. İlk olarak nemli yüzey- in üzerine ince bir ön tabaka halinde KEIM Concretal- Universalmörtel-S uygulanır. Yüzeydeki oyukların, çukur bölgelerin 30 mm bir alana sahip olması halinde, çoklu katmanlar halinde uygulamas yapılması gerekir. Sprey uygulaması (püskürterek uygulama) mümkün değildir. Düzeltme harcı olarak da kullanılan Concretal- Universalmörtel-S mala vb aletler yardımı ile düzgün bitişler elde edilebilir.
Uygulama Sonrası
Concretal-Universalmörtel-S‘in çok hızlı kurumasını engellemek için uygulama yapılan yüzeyi nemli tutmak ve üzerini kapatmak gibi yöntemler uygulanabilir.Doğrudan güneş ışığından ve rüzgârdan korunmalıdır.
Uygulama Verileri/Teknik Veriler;
Tane büyüklüğü: 1.2 mm
Taze çimento yoğunluğu: 1.85 kg/dm3
Basınc mukavemeti 28d: 49.3 N/mm2
Gerilme mukavemeti(direnci):28d: 6.0 N/mm2
Dinamik esneklik katsayısı: 18.6 GPa
Çalışma süresi: 20°C ‘de Yaklaşık olarak 30 dakika. Uygulama sıcaklığı(hava ve substrat): +5°C ‘den
+30°C’ ye kadar
Tüketim miktarı: Yaklaşık olarak 1.6 kg/m2
Tabaka kalınlığı: 5 mm
Her bir uygulama için maksimum 30 mm tabaka kalınlığı
Ortalama tabaka kalınlığı maksimum 60 mm

5. Ambalaj ; 25 kg.lık torbalarda

6. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün İmhası ; EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık paketler toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlikle İlgili Veriler ; Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi sıçramalardan koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Giskodu: ZP 1
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.