Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

KEIM Concretal – Spezialvergütung Dispersion for filler

KEIM Concretal – Spezialvergütung Dispersion for filler

KEIM Concretal®-Spezialvergütung

(Dolgu dispersiyonu)
1. Ürün Tanımı
Çimento bağlayıcılı dolgular için su ile seyreltilebilen reçine.

2. Uygulama Alanı
KEIM Concretal-Feinspachtel’e su ile birlikte eklenerek kullanılan bir dolgu malzemesidir.

3. Uygulama Talimatları
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzeydeki toz, yağ ve diğer kirletici unsurlar temizlenmelidir. Yüzeyin kumlama yöntemiyle temizlenmesi ve uygulamaya hazır hale getirilmesi tavsiye edilir. Yüzeyi önceden hafifçe ıslatmak gerekebilir, ancak yüzey su ile tamamen doyurulmamalıdır.
Uygulama
Karışım oranı 20°C’de ; 25 kg kuru KEIM Concretal-Feinspachtel ile 4.5 lt Su ve
1.5 lt KEIM Concretal-Spezialvergütung
KEIM Concretal-Spezialvergütung ilk olarak suya eklenir ve suyla iyice karıştırılır.
Sıcaklık koşullarına bağlı olarak ürünü uygulamadan önce deneme yapmanız tavsiye edilmektedir.
Uygulama Sıcaklıkları
Uygulama için hava ve yüzey sıcaklığının 8°C ile 30°C arasında olması tavsiye edilir.
Tüketim ; 60 ml / m2
Tekrar Kaplama ;En az 5 gün geçtikten sonra 20°C’de bir kat daha uygulanmalıdır.
KEIM Concretal-Feinspachtel‘e KEIM Concretal- Spezialvergütung eklenerek yüzeyle olan adhesyon oranı artıırılabilir. Ayrıca prensip olarak KEIM Concretal-Spezialvergütung çok ince sıva katmanları ile defekt ve küçük ölçekli segregasyonlu alanların doldurulması için tavsiye edilmektedir. Bu durumda 1 lt karışım suyunun yerini KEIM Concretal-Spezialvergütung almaktadır.
25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel,
3.5 lt su,
1.0 lt KEIM Concretal-Spezialvergütung

4. Ambalaj ; 5 lt

5. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, dona maruz kalmayacak koşullarda orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

6. Ürünün İmhası ;EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 08 01 12
Atık ambalajlar toplama merkezlerine verilmeden önce, içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

7. Güvenlik Talimatları
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi ürünün sıçramasına karşı koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

Ürün kodu: BS 40
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.