Beton Kozmetik - Beton Katkı Kozmetikleri

KEIM Concretal Mörtel Fine Onarım Harcı

KEIM Concretal Mörtel Fine Onarım Harcı

KEIM Concretal®-Feinspachtel

Beton yüzeyler için çok ince dolgu malzemesi
1. Ürün Tanımı
KEIM Concretal beton yüzeylerin onarımına yönelik bir dolgu malzemesi olup ZTV-ING TL/TP BE PCC, TL/ TP OS, DAfStb kılavuz ilkelerine ve Avrupa birliğinin 1504-3 R2 sınıf esaslarına uymaktadır.

2. Uygulama Alanı
KEIM Concretal Feinspachtel inşaat mühendisliği ve köprü yapımında kullanılmakta olup DAfStb ve ZTV- ING ilkeleri doğrultusunda bina yapımı için de uygundur. Bina yapımında KEIM Concretal-Mörtel R‘nin uygulamasından sonra son kat yüzey düzeltme ürünü olarak kullanılmaktadır. KEIM Concretal-Feinspachtel ZTV-ING OS-C veya DAfStb yönetmelikleri OS-4 doğrultusunda yüzey koruma sistemlerine yönelik bir alt zemin olarak görev yapmaktadır. KEIM Concretal- Feinspachtel yaklaşık olarak 0,5 mm’ den 4 mm‘e kadar olan kalınlıklarda uygulanabilir.
KEIM Concretal-Feinspachtel ve KEIM Concretal Spezialvergütung’un ve suyun eklenmesiyle ile birlikte oluşan karışım aynı zamanda gözenekleri ve tylot deliklerini doldurmak amacıyla ıslak olarak püskürtmek yoluyla da uygulanabilmektedir.

3. Ürünün Özellikleri
Ürün suya, dona, eritici tuzlara ve yaşlanma-yıpranma etkilerine karşı dirençli olup hava kabarcıklarının olmadığı düzgün bir yüzey oluşturmaktadır.
KEIM Concretal®-Feinspachtel; Tek komponentli, polimer takviyeli, çimento esaslı bir dolgu malzemesi olup suyla karıştırılarak kullanılır.

4. Uygulama Prosedürü
Uygulama Metodları
Ürün mala, mastar, ıslak püskürtme, sert bir kauçuk malayla veya kabarcıkları kapatmak üzere bir macun olarak fırçayla uygulanabilmektedir.
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzey temiz, sağlam, açık gözenekli ve emici bir nitelikte olmalıdır. Ayrıca yüzeyde toz, kir vb varsa temizlen- melidir. (bu hususa yönelik olarak beton yüzeyin hazırlanmasıyla ilgili ZTVING’ın 3. ve 4. bölümü ve 3.4.2 nolu tabloya bakınız). Uygulama yapılacak yüzeyin gücü (gerilim kuvveti-kopma mukavemeti) ZTV- ING veya Rili-SIB’da belirtilen ilgili teknik yönetmelikle- re uymalıdır. Emiciliğe bağlı olarak yüzey KEIM Concretal-Feinspachtel uygulamasından önce yaklaşık olarak 2 saat önceden ıslatılmalıdır. Yüzey ıslatılırken suyla fazla doyurulmamalıdır.

Uygulama
Temiz bir bidona en az 4.25 lt, en fazla 4.50 lt su koyun ve içerisine 25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel ekleyin ve kabarcıklar gidene kadar yaklaşık olarak 5 dakika boyunca karıştırın. Karıştırma işlemi için düşük hızda çalışan karıştırıcılar veya mikserler uygundur. Elle karıştırmaya izin verilmemektedir. Karıştırılan KEIM Concretal-Feinspachtel’i bir mastar ya da mala yardımıyla minimum 0.5 mm kalınlıktan maksimum 4 mm kalınlığa kadar uygulayın. Nispeten geniş olan gözenekler ve kabarcıklar sert bir kauçuk mala kullanmak suretiyle doldurulabilir. KEIM Concretal- Feinspachtel aynı zamanda küçük gözenek ve kabarcıkları kapatmak içinde kullanılabilmektedir. Islak spreyleme yöntemi ile kullanım için farklı başlıklar kullanılabilir. Söz konusu ürün defektleri kapatan bir derz olarak kullanılıyorken KEIM Concretal- Spezialvergütung (özel katkı) eklenmelidir. 25 kg kuru harç 4.50 lt su ve 1.5 lt KEIM Concretal- Spezialvergütung ile karıştırılır.
Çok ince katman kalınlıkları söz konusu olduğunda KEIM Concretal-Spezialvergütung eklemek uygundur (25 kg kuru harç için 3.50 lt su + 1 lt Spezialvergütung). KEIM Concretal-Spezialvergütung için ürünün teknik bilgi föyüne bakınız.
Hazırlanan harç uygulandıktan sonra yüzey bir mala ya da mastar yardımıyla düzeltilir. Sertleşmiş olan harç su ile sulandırılmamalı veya KEIM Concretal- Feinspachtel ile karıştırılmamalıdır.
*Arzu edilen kıvama ve sıcaklık koşullarına bağlı olmak üzere su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)
Uygulama Koşulları
KEIM Concretal-Feinspachtel +5°C’den +30°C’ye kadar uygulanabilir. Yüksek sıcaklık ve rüzgar etkisi olduğunda uygulama yapılması tavsiye edilmez.

Tüketim (kuru harç için )
Yüzeydeki boşluk ve defektlerin onarımı için 1 mm kalınlık için 1.75 kg/m2
İnce düzeltme sıvası için 0.8-1.5 kg/m2

Malzemelerin Temizlenmesi
Kullandıktan sonra malzemeleri, makineleri ve mikserleri derhal suyla temizleyin. Sertleştikten sonra ancak mekanik temizleme yardımı ile sökülebilir.

Özel Yorumlar
ZTVING doğrultusunda uygulama yapıyorken sadece dolu ambalajlar kullanılabilecektir.
KEIM Concretal-Feinspachtel’i uygulamak amacıyla beton tamir harcı için belirlenen uygulama süresine ara verilebilir.
Ürünü dolgu amacıyla kullandıktan sonra u 5 gün bekleyin (bu hususa yönelik olarak ZTVING’a bakın). KEIM Concretal-Feinspachtel ZTV-ING doğrultusunda test edilmiş ve uygun bulunmuş olan bir üründür.

Uygulama Verileri/Teknik Veriler
25 kg kuru harçla karışım suyu miktarı: minimum 4.25 lt-maksimum 4.50 lt
Karıştırma süresi: 5 dakika Olgunlaşma süresi: mevcut değildir Taze çimento yoğunluğu: 2.08 kg/dm3
Çalışma süresi: + 5°C’de 60 dak.
+ 20°C’de 45 dak.
+ 30°C’de 30 dak.
Uygulama sıcaklığı: +5°C ‘den +30°C’ye kadar
1. ve 2. kat için bekleme süresi: en azından 1 saat
Tüketim (kuru macun): 1mm kalınlığında bir tabaka için 1.75 kg/m2
Tane büyüklüğü: 0’dan 0.2 mm’ye kadar
Basınç mukavemeti (basınç dayanımı):
7 gün sonra 27.0 N/ mm2
28 gün sonra 32.0 N/ mm2
Eğilme mukavemeti:
7 gün sonra 9.0 N/ mm2
28 gün sonra 10.0 N/ mm2

5. Ambalaj ; 25 kg.lık Torbalarda

6. Depolama ;
Serin ve kuru koşullar altında orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün Atılması ;
EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık ambalajlar toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlik Talimatları ;
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi ürünün sıçramasına karşı koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Ürün kodu: BS 40
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.