Concrete Cosmetics - Bir başka Beton Kozmetik site sitesi

LETOON ARCHITECTURE

Surface Cleaning and Protection Technologies

KEIM Concretal Base

KEIM Concretal®-Base

(Pigmentsiz katkı maddesi)
1. Ürün Tanımı :
KEIM Concretal-Lasur için sol-silikat bazlı, pigmentsiz katkı maddesi.

2. Uygulama Alanı :
KEIM Concretal-Base, düşük pigmentli bir son kat katkı maddesi olarak KEIM Concretal-Lasur’a karıştırılır. Bu şekilde istenilen saydamlık ideal uygulama kıvamı ve film kalınlığı korunarak oluşturulabilir.

3. Ürün Özellikleri :
İç ve dış brüt beton yüzeylerde düşük pigmentli bir son kat sağlamak üzere kullanılır. Örneğin; Sıva yapılmayacak brüt beton yüzeylerde betonun renginde bir tonla leke ve onarımlar gizlenebilir. Bununla birlikte KEIM Concretal-Lasur ile birlikte uygulandığında renkli beton görünümü sağlanır. İsteğe göre oluşturulan saydamlık etkileri, düşük pigmentli son katın KEIM Concretal-Lasur ve KEIM Concretal-Base‘in bir ile üç kat şeklinde uygulanmasıyla elde edilebilir. KEIM Concretal-Lasur’a KEIM Concretal-Base’in bir katkı maddesi olarak eklenmesi sonucu transparanlık ve mineral düşük pigmentli bitiş ile birlikte ideal uygulama kıvamı, hava şartlarına dayanıklı film kalınlıkları elde edilir.
KEIM Concretal-Base:
• Silisyumlu
• Suya dayanıklı
• Pigmentsiz
Teknik Veriler :
• Yoğunluk: yakl. 1,15 gr/cm3
• pH-değeri: 11.3
• s -değeri: < 0,01 m
• Renk pigmentleri: yok
Renk Tonu : saf beyaz/saydam, süt beyaz

4. Uygulama Bilgileri:
Yüzey Hazırlığı :
Uygulama yapılacak yüzeyin tozsuz ve kuru olması gerekir. Gevşek alanların, kirin, yağlı maddelerin, yosun ve sağlıksız mevcut organik bağlı katmanların tamamen temizlenmesi gerekir. Yeni beton yapılar olması durumunda herhangi bir tutucu yağ kalıntısının KEIM Betonschnellreiniger (beton temizleyici) ile temiz- lenmesi gerekmektedir. Temiz, sağlam beton ön işlem gerektirmez. KEIM Concretal-Base ile KEIM Concretal- Lasur uygulanmadan önce, yüksek oranda emici olan yüzeyler veya sert hava şartlarına maruz kalan yüzey- ler, su geçirmezliği artırmak için KEIM Silangrund veya KEIM Silan-100 (ZTV-ING ile denenmiş) kullanılarak su geçirmez alt tabaka işlemine tabi tutulabilir. Sonradan yapılacak astar kaplama, KEIM Silangrund olması durumunda yaklaşık 4 saat sonra ve KEIM Silan-100 olması durumunda 4 ila 24 saat sonra uygulanabilir. Yumuşak, boşluklu beton yüzeyler veya mevcut mineral katlar KEIM Concretal-Fixativ ile ön işlem yapılarak stabilize edilebilir.
Düşük Pigmentli Kat :
Dış mekan uygulamalarında hava şartlarına dayanıklılık gereksinimi genel olarak düşük pigmentli kaplamanın fırça veya rulo ile iki kat uygulanmasını zorunlu kılmaktadır. Astar ve son kat için KEIM Concretal-Lasur, son katın istenilen yarı saydamlığına bağlı olarak KEIM Concretal-Base ile herhangi bir oranda karıştırılabilir. Karıştırma oranını belirlemek için deneme alanlarında numune yapılması önerilir. Çalışma öncesinde ve sırasında malzemenin iyi karıştırılmış olmasını sağlayınız. Su veya herhangi bir diğer malzeme (Beton Sisteminin parçası olmayan) eklenmez.
Not :
Sistem bileşenleri Concretal-Lasur, Concretal-Base ve Concretal-Fixativ herhangi bir istenilen oranda birlikte karıştırılabilir. KEIM Concretal-Base, ideal uygulama kıvamı ve film kalınlığı ile ilgi çekici bir saydamlık sağlar. KEIM Concretal-Fixativ, güzel bir renk parlaklığı ve çok düşük bir film kalınlığı ile yüksek oranda saydam düşük pigmentli son katlar sağlar.
Uygulama Koşulları :
Hava ve uygulama yüzeyi sıcaklığı +5°C’den maks. 30°C’ye kadar olmalıdır. Uygulamayı kuru yüzeye, kuru hava şartlarında yapınız. Güçlü güneş ışığı etkisi altında, güneşin etkisiyle çok ısınmış yüzeylere veya şiddetli rüzgarlı havalarda uygulama yapmayınız. Uygulamadan sonra yüzeyleri yağmur, rüzgar veya güçlü güneş ışığından koruyunuz.
Kuruma Süresi :
Katlar arasında en az 12 saat olmalıdır. Astar katından önce KEIM Silangrund’dan sonra yaklaşık 4 saat ve KEIM Silan-100’den sonra yaklaşık 4 ila 24 saat arası beklenmelidir.
Tüketim :
Karıştırma oranına bağlı olarak ve kat başına: Concretal- Lasur ve Concretal-Base’ın önceden yapılmış karışımının yaklaşık 80-150 ml/m2 ’si. Belirtilen tüketim verileri kılavuz değerlerdir ve istenilen son kata, uygulama yöntemine ve uygulama yüzeyinin yapısına göre değişebilir. Kesin değerler, uygulama yapılacak yüzey üzerinde ki boyama deneme alanları ile belirlenebilir.
Aletlerin Temizlenmesi : Kullanımdan sonra hemen su ile temizleyiniz.

5. Ambalaj : 5 lt ve 15 lt’lik kutu

6. Depolama : KEIM Concretal-Base’ın serin, ısının donma seviyesinin altına düşmediği koşullarda yaklaşık 12 ay raf ömrü bulunmaktadır. Isı ve doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Açılan kutuların sıkıca kapatılması gerekir.

7. Tehlikeli Maddeler Yönetmelik Sınıfı :Uygulanmaz. n / a

8. Nakliye Tehlike Sınıfı : Uygulanmaz. n / a

9. İmha : AB İmha Kod No. 08 01 12.
Yalnızca kalıntı bulunmayan kovaları geri dönüşüme verin.

10. Güvenlik Bilgileri :
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan boyaları bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi boya sıçramalarından koruyunuz. Çalışma esnasında herhangi bir şey yemey- iniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.

 

Paylaş: