Concrete Cosmetics - Bir başka Beton Kozmetik site sitesi

LETOON ARCHITECTURE

Surface Cleaning and Protection Technologies

Beton Onarımı

Anti-Grafiti Ürünleri

Anti-Grafiti Ürünleri
Protectosil Anti-Graffiti

Yapıları grafitiye karşı korumak oldukça zordur. Bu görev hızlı ve etkili bir şekilde ve düşük masraflarla yerine getirilmelidir.
Protectosil ANTIGRAFFITI® ve Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ürünleri bu görev için en uygun ürünlerdir. Bir yapı ne kadar etkileyici ve görülebilir durumdaysa, o bina grafiti vandalları için o kadar çekici olur. Bu durumda bu yapı korunmuyorsa, oldukça olumsuz sonuçlar oluşabilir. Protectosil®, duvar yazılarına karşı oldukça geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Protectosil ANTIGRAFFITI® ile korunan bir yapıda, vandalizme yer yoktur. Sprey boyalar yapışmaz, akıp gider ve duvar yazısı yazılamaz. Bu durumda grafiti yapmaya çalışan kişi bu eylemden vazgeçecektir.
Yüzey, Protectosil® ile korunuyorsa, uygulama sonrasında yapılan herhangi bir duvar yazısı çok az bir gayretle kolayca temizlenebilir. Protectosil® PROFICLEAN GEL ile yüzey temizliği oldukça kolaydır. Protectosil® ürünlerinin en büyük özelliklerinden biri de uygulandığı yüzeyin görünümünde değişiklik yapmaz. Protectosil ANTIGRAFFITI® ve Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ürünleri hidro ve oleofobik ürünlerdir. Bu yüzden bu ürünlerle korunan yüzeylere kir ve yağlar tutunamaz. Ne solvent bazlı boyalar ne de sprey boyalar yapı malzemesindeki gözeneklere nüfuz edemez. Bu ürünlerin uygulandığı yüzeylerde grafiti yüzeyden akar. Boya alt katmana nüfuz etmediği için yüzeyler de kolaylıkla temizlenebilir.

Üstteki grafik, Protectosil ANTIGRAFFITI® ürününün sıvı ve yağlara karşı ne kadar etkili olduğunu göstermektedir. Diğer ürünlerden farklı olan damlacık efekti etkisi gayet iyi görülebilir. Poliüretan sistemlerin aksine, Protectosil ANTIGRAFFITI® yüzeyi tamamen mühürlemez ve su buharının yüzeyden geçmesine izin verir.
Protectosil ANTIGRAFFITI® için model olarak doğa kullanılmıştır. Antigrafiti uygulama sistemleri üç farklı sınıfa ayrılmıştır: Geçici, yarı-kalıcı ve kalıcı sistemler. Geçici sistemler her temizlik aşamasından sonra tekrar uygulanmalıdır. Öte yandan, kalıcı sistemler ise, yaklaşık 10 temizlik sürecini kolayca atlatabilir. Protectosil ANTIGRAFFITI® molekülleri yüzeye kimyasal bağlarla bağlanırlar ve aşınmalara karşı dayanıklıdırlar. Bu durum uzun süreli koruma sağlar.Protectosil® uygulaması kolaydır…
Protectosil ANTIGRAFFITI® ürünleri tehlikeli olmadıkları gibi, HVLP (yüksek hacim az basınç) sprey tekniğiyle kolayca ve hızlıca uygulanabilirler. Yapı malzemesinin tipine göre, çeşitli kaplamalar gerekebilir. Bu ‘’kaplamalar’’ arası kuruma süreleri, 10 dakika ile 60 dakika arasında değişmektedir. Bu durum hava koşullarına bağlıdır. Böylece, sadece bir günde tüm yapınızı kaplayabilir ve korumaya hazır hale getirebilirsiniz. İş yükü kesinlikle azalacaktır. Protectosil ANTIGRAFFITI® SP uygulama hususunda oldukça esnektir. HVLP sprey tekniğiyle uygulanabileceği gibi, fırça ve rulo ile de uygulanabilir.

Protectosil® çözücü içermez ve çevre dostudur…
Protectosil ANTIGRAFFITI®, Protectosil ANTIGRAFFITI® PRIMER ve Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ürünleri çevre dostu olacak şekilde geliştirilmiştir. Bu ürünler, çözücü içermez, içerilerinde neredeyse sıfır değerinde VOC (uçucu organik bileşikler) bulunur ve tehlikeli madde sınıfına girmezler.
Ne demek çözücü içermez:
– Su bazlı
– Çevre dostu
– Uçucu organik bileşenler yok (VOC)
– Tehlikeli hava kirletici yok (HAP)

Protectosil® PROFICLEAN PLUS

Etkili bir grafiti temizleyicidir. Genellikle sprey boyalarla uygulanırlar. Protectosil ANTIGRAFFITI® ya da Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ile korunan yüzeylerden bu tarz yazılarısöküp atmak oldukça kolaydır. Tüm gereken Protectosil® PROFICLEAN PLUS, bir adet fırça ve basınçlı sudur. (<12 bar).

Protectosil® PROFICLEAN PLUS duvar yazısı boyalarını kolayca temizler. Temizleyicinin düşük viskozitesi sayesinde, temizleyici madde ya da çözünmüş duvar yazısı boyaları alt katman tarafından emilmez.

Protectosil ANTIGRAFFITI® ile korunan geniş ve fazlasıyla pürüzsüz beton alanlar da kolayca ve hızlıca temizlenebilir. Ayrıca bu işlem için herhangi bir ek kimyasal kullanılmaz ve yüksek basınçlı suya gerek yoktur.

Ürünler;

Protectosil ANTIGRAFFITI® ; Gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygun, VOC içermeyen, silan bazlı , hidrofobik ve oleofobik özellikte bir antigrafiti ürünüdür.

Protectosil ANTIGRAFFITI® SP ; Gözenekli mineral yapı malzemeleri için uygun, VOC içermeyen, silan bazlı , hidrofobik ve oleofobik özellikte bir antigrafiti ürünüdür. Kullanım ömrü Protectosil Antigraffiti’ye göre daha kısadır.

Protectosil® PROFICLEAN PLUS; Protectosil ANTIGRAFFITI® uygulanmış yüzeylerin temizlenmesi için özellikle tasarlanmıştır. Sprey, lak, keçeli veya tükenmez kalem karalama, Protectosil® PROFICLEAN PLUS ile kolayca çıkarılabilir.

PROTECTOSIL CIT

Protectosil CIT

Korozyon Koruması

Binalar, köprüler, katlı otoparklar ve benzeri yapılar en önemli özel ve kamusal yatırımlar arasında gösterilebilir. Yine de, zamanla, bu yapılardaki betonarme çelikleri eskir ve paslanır. Bu durum da yapıda güç kaybına sebep olur. Eğer onarım masrafları da yüksekse, bu durumun altından kalkmak oldukça zor bir hal alır. Bu yapıları uzun süre koruyabilmek için önemli noktalardan biri suyu ve klorür iyonlarını yapıdan uzaklaştırmaktır. Yapıda zaten bozulmalar ve çürümeler başladıysa, yine de tasarruflu ve uygulanabilir çözümler bulmak mümkündür.
Protectosil® CIT ürünü bu amaçla geliştirilmiş silan bazlı korozyon önleme sistemidir ve Evonik’in en üstün özellikli ürünlerinden birisidir. Diğer Protectosil® ürünleri gibi, Protectosil® CIT ürünü de derin hidrofobasyon özelliği ile ve uzun ömürlü bir bariyer oluşturur. Uygulandığı yüzeye nüfuz eder ve betonla kimyasal bağ kurar. Betonarmede ki donatıyı korur ve korozyon un ilerlemesini engeller.
En iyi onarım şekli, yapılmasına hiç gerek olmayan onarımdır. İşte tam bu nedenle sizlere Protectosil® CIT ürününü sadece eski beton yapılarda değil, aynı zamanda yeni yapılarda da kullanmanızı öneririz.
Su etkisi yapılarda hasara yol açan en büyük problemlerden biridir. Hava koşullarıyla mücadele edilirken, bu durum donma-çözülme ya da tuz ataklarına neden olur. Ancak su, betonlarda bozulmanın sebeplerinden sadece biridir. Betonarme donatılarının çürümesinde ve mekanik gerilimin oluşmasında en büyük etki klorür kaynaklı bozulmalardır. Su molekülleri betona elektrostatik olarak bağlanır, bu bağlanma sonucu klorür iletimi artar ve donatı çürümeye başlar. Protectosil® CIT ürünü hem suyun bağlanmasına hem de klorüre maruz kalınmasına karşı etki gösterir. İlk olarak, Protectosil® CIT ürünü suyu bloklamak için derin bir bariyer oluşturur ve bu durum klorür iyonlarının donatıya ulaşmasını engeller. Daha sonra, Protectosil® CIT ürünü elektrolit akımını engeller ve böylece çürümede ve sonrasında paslanmada azalma gerçekleşir. Bağımsız yapılan bir araştırma sonucuna göre, korozyon önleyici olarak piyasada bulunan diğer üç ürün de klorüre karşı gerçekten etkili bir koruma sağlayamamış ve donatının* çürümesine engel olamamıştır. Protectosil® CIT ise çürüme oranını ASTM G-109** prosedürlerine uygun ve etkili bir şekilde azaltmıştır.

* J.E. Bennett, Consultants Inc. / ASTM G-109 prosedürlerini dikkate alarak, çürüme engelleyiciler üzerine yapılan bir araştırma / Rapor Şubat 2004
** J.E. Bennett, Consultants Inc. / ASTM G-109 prosedürlerini dikkate alarak, Protectosil® ürünlerinin çürüme üzerindeki etkilerini ölçen bir araştırma / Rapor Kasım 29 2005

PROTECTOSIL CIT , WJE Associates(1) betonarme çeliği üzerinde yaklaşık 0.3 mm genişliğinde çatlağı olan betonlara da test amaçlı olarak uygulanmıştır. Beton numunelerinden bazıları ıslatma ve kurutma döngülerinden önce Protectosil® CIT ürünüyle korumaya alınmıştır. Islatma kurutma işlemleri %15lik NaCl çözeltisiyle (tuzlu su) yapılmaktadır.
Diğer numuneler korumasız bırakılmıştır. 12 haftalık testin sonucunda, korunmasız numuneler paslanmaya ve çürümeye başlamıştır. Karşılaştıracak olursak, Protectosil® CIT ürünüyle korunmuş numunelerde herhangi bir şekilde aktif çürüme izine rastlanmamıştır. Donatıda gerçekleşen herhangi bir çürümenin beton üzerinde geri alınamaz hasarlara yol açmadan önce belirlenmesi çok önemlidir. Çürümeyi önceden anlamının en etkili yollarından biri, klorür iyonu içeriğini ya da elektriksel potansiyel/voltaj farklarını ölçmektedir. Yerinde çürüme belirleme işlemleri için faydalı çürüme ölçüm araçları kullanılmalıdır. Örneğin; lineer kutuplaşma ekipmanları.
Aşağıdaki grafik çürüme oranları ve görülebilir bozulma süreleri arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Donatının çürümesi sonrası, koruma amaçlı Protectosil® CIT ürününün uygulanması yıkıcı işlemleri engellemek için etkili bir çözüm teşkil eder.


Örnek Uygulama : “Monroe Country Katlı Otoparkı

Katlı otoparklarda, şartlar oldukça zorlayıcıdır. 1996 yılında, Monroe County katlı otoparkında (Pensilvanya, ABD’de bulunan 30 yıllık eski bir bina) çürüme oranı yapılan testlerle belirlenip ölçülmüştür. Çürüme oranı donatıda çürüme riskinin yüksek olduğunu göstermiştir. Çıkan sonuç 0.2 µA/cm2 değerinin altında ise aktif çürüme riski bulunmaz. O sınırın üstünde ise, beton yapı ciddi oranda hasar görebilir. Monroe Country Katlı Otoparkı’ndaki çürüme oranı, Protectosil® CIT uygulaması öncesinde 0.68 µA/cm2 seviyesindeydi ve bu durum büyük risk teşkil ediyordu. Bu durum daha çok kışın arabaların lastikleriyle gelen buz kırıcı tuzların etkisi sonucu gerçekleşmektedir. Protectosil® CIT uygulaması gerçekleştirildikten sonra, yukarıda belirtilen oran 0.1 µA/cm2 seviyesinin altına düşmüştür. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen bir daha Protectosil® CIT uygulaması gerçekleştirilmemiştir ancak yapıya uygulanan koruma hala etkisini kaybetmemiştir.

Örnek Uygulama : “Galleria Cianca Presella’daki Sütunlar Üzerinde Yapılan Uygulama”
Etkinlik durumunun kontrolü için çevrimiçi takip uygulanmıştır.

Galleria Cianca Presella, İsviçre Alplerinde bulunan bir otoyol geçididir. Çok fazla kullanılan bir diğer geçit olan San Bernardiona geçidine çok yakındır. Betonarmede donatı çürümesini engellemek için Protectosil® CIT uygulanmıştır. Beton yüzeyine yaklaşık 500 g/m² Protectosil® CIT uygulanmıştır.
Çürüme engelleme çözümleri son 10 yılda uygulanmaya başlandığından dolayı bundan daha uzun süreli çözümlere pek rastlanmamaktadır. Bu yüzden, geçitteki elektriksel potansiyel akım ve çürüme süreci gözlemlenmeye başlamıştır. Galleria Cianca Presella’daki beton sütunlara sensör eklenmiş ve çürüme eğilimleri Datalogger sistemi* (her 0.5 saate bir veri alımı gerçekleşmektedir) ile gözlemlenmeye başlamıştır.

Sensörler güncel bozulmayı ve potansiyel bozulmayı ölçmektedir. Ölçülen değerlerin daha detaylı bir analizi
için, çürüyen çelik miktarı hesaplanmıştır. Bu durum, çürüme hasarındaki gelişmeleri tahmin etmeyi mümkün kılmaktadır. Protectosil® CIT uygulamasından(Eylül 2002) çok kısa bir süre sonra koruma uygulanan sütun korumasız sütuna göre çok daha az bozulma belirtisi göstermiştir. Daha sonra, korumaya alınmış sütun belirli bir pasif çürüme seviyesine ulaşıyor ve duruyor. (etiket p) Korumasız alanda çürüme durumu görülüyor (etiket a).

Ürünler;

Protectosil® CIT ; Aktif malzemenin çimento fazı ve çelik yüzey ile reaksiyona girmesiyle, çelik beton takviyesinin klorid kaynaklı korozyonunu önemli ölçüde azaltır.

Protectosil® DRY CIT; Toz halinde bir korozyon koruma ürünüdür. Protectosil® DRY CIT çok sayıda ödülle onurlandırıldı ve betonarme korozyon koruması için ilk katı beton katkısı oldu.

Protectosil® WA CIT; Özellikle çelik takviyeli beton, brüt beton ve prefabrik beton elemanlarını klorür kaynaklı korozyona karşı korur. Ürün, beton içerisinde homojen olarak dağılır ve kuruma büzülmesini azaltır.

PROTECTOSIL® SC CONCENTRATE

Protectosil® Surface Protection

Easy-to-Clean Surfaces

Protectosil® structure protection manufactures products for applying on especially surfaces of constructions and structures. Protectosil® SC products protect concrete surfaces and construction frontage for a long time. Therefore, it can decrease effects of environmental effects such as, water staining, mould, moss, soot or oil staining and cleans very easily.
This achievment is gained due to creation of high rate hydro and oleophobic surfaces.
However, this oleophobic and hydrophobic surface effects can not take place of hydrophobation. Thank to molecules of Protectosil® surface protection products is bigger than molecules of Protectosil® water repellent products, Protectosil® surface protection products show lower penetration depth.
Protectosil® surface protection products react with surface’s molecules and it show resistance against air conditions. Both two properties are effective and long term protection solution.
Different from standart coatings sealded surface like film, Protectosil® products allows water vapor transmission. Thus, stucture material can be breathable, moisture does not keep inside and surface is protected more efficiently.

Wall shown in left picute is protected with Protectosil® SC Concentrate. In right picture, surface are left unprotected. After 8 years, difference between them are very clear.
Apllication Example: “Stadelhofen Train Station, Zurich”

Stadelhofen Train Station is a concrete building exposed high pessenger traffic and weather conditions.
Due to renovation work in 2002, all surfaces were protected with spreying Protectosil® BHN and Protectosil® SC 60 products by airless spreying guns. Thus, magnificent appearance of building has been protecting still nowadays. Weathering resistance is important property for long-lasting performance. From Protectosil® SC 100 to Protectosil® SC CONCENTRATE, all products provide long-lasting protection.
Graphic given down below shows droplet impact properties of Protectosil® SC products. Different type of mixture with water or alcohol were used. Mixture number 1 (water / alcohol) can clean more easily than pure alcohol (mixture number 6).
Droplet impact property of Protectosil® SC CONCENTRATE product is better than Protectosil® SC 30. Both products is more durable against weathering than phloropolymers which are also suitable for these kind of applications. Phloropolymers are very weak for weathering so that causes serious deterioration in time.

Products ;

Protectosil® SC CONCENTRATE; zero VOC, suitable for mienral surfaces.

Protectosil® SC 30, SC 60, SC 100; is a silane based system to creat easily cleaning surfaces on porous, raw, unpainted mineral based materials such as and-lime stone, bricks, concrete, marble, granite.

Protectosil® BHN PLUS; is a water-repellent product with excellent stainless prorperties. It decreases growing microorganisims such as moss and mould on applied surface. (low VOC)

Protectosil® SC 1000; is excellent water, oil repellent product for mineral surfaces. It decreases growing microorganisims such as moss and mould. Product weaken sticking gums and posters.

Protectosil® SC POWDER; is a powdery waterborne products to make easily clean surfaces for cement materials. It is especially sutiable for modification of slab concretes.

PROTECTOSIL – SU İTİCİLER

Water Repellents

Clues for keeping water out

Humidity is the main cause of almost all damages in building materials. Due to porous surfaces of structure materials, moisture and dissolved polutant substances penetrate into that pores with capilary absorption. This situation causes deteriotion on reinforced concrete steel bars, salt attacks or freeze-thaw deformation.

When moisture penetration is hindered, damages on materials decrease. So, how are moisture penetration  hindered? With water repellent, also known as “Hydrophobation”, using Protectosil® structure protection products can give outstanding results. Protectosil® water repellent products penetrate directly into surface. Thus, water can be kept out and water vapor permeability can be provided.

Deep hydrophobation for most suitable protection

Water repellent molecules of Protectosil® are smaller than the surface pores. When this situation and low viscosity are considered, water-repellent molecules penetrate deep into structure materials and react with inner wall pores. While water penetration into pores are hindered, in the same time, water vapour can pass through pores. Structure is breathable with this way. Photos down below show simplified examples.

There are two main adventages comes with deep penetration. UV lights and mecanic effects do not damages. Silicones and siloxanes are bigger then 20nm, so they can not penetrate easily and have damage casued by streching.

Protectosil® hdrophobic productions creat deep barier against water. Efficiency of Protectosil® products is not considered with pilling effect. It depents decrease of water amout. Observing their nondestructive effects can be tested on existing structures with Karstens (or Rilem) tubes. Water based ink with using core drill is another test method to determine depth of penetration.

Succes of water-repellent product on surfaces exposed high traffic

Water penetration level into concrete was measured before and ten year after exposing high traffic.

How high decrease of water penetration level means that much protection on surface in 10 years.

Products

Protectosil® 008 ; It is a water repellent product especially suitable for exterior place concrete zero-VOC, durable against frost, highly reactive

Protectosil® 009 ; water repellent with zero-VOC, durable against frost. Suitable for concrete and other porous mineral structure surface with excelent pilling effect.

Protectosil® 100 ; suitable for bridges, harbours, ceramic tiles,clinker walls zero-VOC, colourless, durable against frost, water repellent material.

Protectosil® 100 N; designed for mineral materials of structure on exterior places, monomeric, silane based, colourless, zero-VOC water repellent.

Protectosil® 100 SK, it is a oligomeric silocsane which is suitable for mineral surface, has pilling effect, provides water permeability, high performance, low VOC level.

Protectosil® 100 NK; suitable for structure with porous mineral material, has pilling effect

Protectosil® 266; suitable for masonry structure, silane/silocsane based, light yellow, durable against frost, colourless water repellent.

Protectosil® 40 S ; water repelent suitable for especially absorber mineral frontage material of buildings

Protectosil® 60 SK; silan based water repellent, pilling effect, high performance

Protectosil® 800 ; suitable for mineral structure material on exterior places, low voltaite and viscous level, water repellent.

Protectosil® 871 ; It is suitable material for brick, burnt soil and other clay materials and it is resistant against moisture. It doesn’t contain methanol, combustibles and volatile organic materials.

Protectosil® BHN ; water repellent suitable for exterior, can apply on concrete, clinker walls and ceramic tiles, low VOC  level, eco-friendly. It has high penetration depth.

Protectosil® WS 328 ; excellent pilling effect, absorber Mükemmel bir damlacık efektine sahip olan, emici, mineral yüzeylerde kullanılabilen organomodifiye siloksanlara dayanan, VOC değeri düşük bir su iticidir.

Protectosil® WS 405 ; it is a organofoctional silane based water repellent for absorbent and mineral surface.

Protectosil® WS 405 A ; it has excellent droplet impact, suitable for absorbent and mineral surfaces, is organofonctional silane based water repellent.

Protectosil® WS 410 ; it is organofonctional silane based water repellent, suitable for porous mineral materials such as, limestone walls, concrete, aerated concrete, roof tiles and mineral insulating material.

Protectosil® WS 600; is water repellent, suitable for porous material surfaces such as sand-limestone brick, hard burnt brick, and contains low VOC level

Protectosil® WS 610 ; suitable for mineral structure materials, zero VOC, organofunctional siloksane and water based water repellent. It creats droplet impact on surface.

Protectosil® WS 700 P; it is a pasty water repellent for high alkaline surfaces such as concrete. It allows to deep penetration.

KEIM Concretal Mörtel Fine Onarım Harcı

KEIM Concretal®-Feinspachtel

Beton yüzeyler için çok ince dolgu malzemesi
1. Ürün Tanımı
KEIM Concretal beton yüzeylerin onarımına yönelik bir dolgu malzemesi olup ZTV-ING TL/TP BE PCC, TL/ TP OS, DAfStb kılavuz ilkelerine ve Avrupa birliğinin 1504-3 R2 sınıf esaslarına uymaktadır.

2. Uygulama Alanı
KEIM Concretal Feinspachtel inşaat mühendisliği ve köprü yapımında kullanılmakta olup DAfStb ve ZTV- ING ilkeleri doğrultusunda bina yapımı için de uygundur. Bina yapımında KEIM Concretal-Mörtel R‘nin uygulamasından sonra son kat yüzey düzeltme ürünü olarak kullanılmaktadır. KEIM Concretal-Feinspachtel ZTV-ING OS-C veya DAfStb yönetmelikleri OS-4 doğrultusunda yüzey koruma sistemlerine yönelik bir alt zemin olarak görev yapmaktadır. KEIM Concretal- Feinspachtel yaklaşık olarak 0,5 mm’ den 4 mm‘e kadar olan kalınlıklarda uygulanabilir.
KEIM Concretal-Feinspachtel ve KEIM Concretal Spezialvergütung’un ve suyun eklenmesiyle ile birlikte oluşan karışım aynı zamanda gözenekleri ve tylot deliklerini doldurmak amacıyla ıslak olarak püskürtmek yoluyla da uygulanabilmektedir.

3. Ürünün Özellikleri
Ürün suya, dona, eritici tuzlara ve yaşlanma-yıpranma etkilerine karşı dirençli olup hava kabarcıklarının olmadığı düzgün bir yüzey oluşturmaktadır.
KEIM Concretal®-Feinspachtel; Tek komponentli, polimer takviyeli, çimento esaslı bir dolgu malzemesi olup suyla karıştırılarak kullanılır.

4. Uygulama Prosedürü
Uygulama Metodları
Ürün mala, mastar, ıslak püskürtme, sert bir kauçuk malayla veya kabarcıkları kapatmak üzere bir macun olarak fırçayla uygulanabilmektedir.
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzey temiz, sağlam, açık gözenekli ve emici bir nitelikte olmalıdır. Ayrıca yüzeyde toz, kir vb varsa temizlen- melidir. (bu hususa yönelik olarak beton yüzeyin hazırlanmasıyla ilgili ZTVING’ın 3. ve 4. bölümü ve 3.4.2 nolu tabloya bakınız). Uygulama yapılacak yüzeyin gücü (gerilim kuvveti-kopma mukavemeti) ZTV- ING veya Rili-SIB’da belirtilen ilgili teknik yönetmelikle- re uymalıdır. Emiciliğe bağlı olarak yüzey KEIM Concretal-Feinspachtel uygulamasından önce yaklaşık olarak 2 saat önceden ıslatılmalıdır. Yüzey ıslatılırken suyla fazla doyurulmamalıdır.

Uygulama
Temiz bir bidona en az 4.25 lt, en fazla 4.50 lt su koyun ve içerisine 25 kg KEIM Concretal-Feinspachtel ekleyin ve kabarcıklar gidene kadar yaklaşık olarak 5 dakika boyunca karıştırın. Karıştırma işlemi için düşük hızda çalışan karıştırıcılar veya mikserler uygundur. Elle karıştırmaya izin verilmemektedir. Karıştırılan KEIM Concretal-Feinspachtel’i bir mastar ya da mala yardımıyla minimum 0.5 mm kalınlıktan maksimum 4 mm kalınlığa kadar uygulayın. Nispeten geniş olan gözenekler ve kabarcıklar sert bir kauçuk mala kullanmak suretiyle doldurulabilir. KEIM Concretal- Feinspachtel aynı zamanda küçük gözenek ve kabarcıkları kapatmak içinde kullanılabilmektedir. Islak spreyleme yöntemi ile kullanım için farklı başlıklar kullanılabilir. Söz konusu ürün defektleri kapatan bir derz olarak kullanılıyorken KEIM Concretal- Spezialvergütung (özel katkı) eklenmelidir. 25 kg kuru harç 4.50 lt su ve 1.5 lt KEIM Concretal- Spezialvergütung ile karıştırılır.
Çok ince katman kalınlıkları söz konusu olduğunda KEIM Concretal-Spezialvergütung eklemek uygundur (25 kg kuru harç için 3.50 lt su + 1 lt Spezialvergütung). KEIM Concretal-Spezialvergütung için ürünün teknik bilgi föyüne bakınız.
Hazırlanan harç uygulandıktan sonra yüzey bir mala ya da mastar yardımıyla düzeltilir. Sertleşmiş olan harç su ile sulandırılmamalı veya KEIM Concretal- Feinspachtel ile karıştırılmamalıdır.
*Arzu edilen kıvama ve sıcaklık koşullarına bağlı olmak üzere su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)
Uygulama Koşulları
KEIM Concretal-Feinspachtel +5°C’den +30°C’ye kadar uygulanabilir. Yüksek sıcaklık ve rüzgar etkisi olduğunda uygulama yapılması tavsiye edilmez.

Tüketim (kuru harç için )
Yüzeydeki boşluk ve defektlerin onarımı için 1 mm kalınlık için 1.75 kg/m2
İnce düzeltme sıvası için 0.8-1.5 kg/m2

Malzemelerin Temizlenmesi
Kullandıktan sonra malzemeleri, makineleri ve mikserleri derhal suyla temizleyin. Sertleştikten sonra ancak mekanik temizleme yardımı ile sökülebilir.

Özel Yorumlar
ZTVING doğrultusunda uygulama yapıyorken sadece dolu ambalajlar kullanılabilecektir.
KEIM Concretal-Feinspachtel’i uygulamak amacıyla beton tamir harcı için belirlenen uygulama süresine ara verilebilir.
Ürünü dolgu amacıyla kullandıktan sonra u 5 gün bekleyin (bu hususa yönelik olarak ZTVING’a bakın). KEIM Concretal-Feinspachtel ZTV-ING doğrultusunda test edilmiş ve uygun bulunmuş olan bir üründür.

Uygulama Verileri/Teknik Veriler
25 kg kuru harçla karışım suyu miktarı: minimum 4.25 lt-maksimum 4.50 lt
Karıştırma süresi: 5 dakika Olgunlaşma süresi: mevcut değildir Taze çimento yoğunluğu: 2.08 kg/dm3
Çalışma süresi: + 5°C’de 60 dak.
+ 20°C’de 45 dak.
+ 30°C’de 30 dak.
Uygulama sıcaklığı: +5°C ‘den +30°C’ye kadar
1. ve 2. kat için bekleme süresi: en azından 1 saat
Tüketim (kuru macun): 1mm kalınlığında bir tabaka için 1.75 kg/m2
Tane büyüklüğü: 0’dan 0.2 mm’ye kadar
Basınç mukavemeti (basınç dayanımı):
7 gün sonra 27.0 N/ mm2
28 gün sonra 32.0 N/ mm2
Eğilme mukavemeti:
7 gün sonra 9.0 N/ mm2
28 gün sonra 10.0 N/ mm2

5. Ambalaj ; 25 kg.lık Torbalarda

6. Depolama ;
Serin ve kuru koşullar altında orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün Atılması ;
EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık ambalajlar toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlik Talimatları ;
Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi ürünün sıçramasına karşı koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Ürün kodu: BS 40
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.

KEIM Concretal ile Yüzey Onarımı

KEIM Concretal ile Yüzey Onarımı

KEIM CONCRETAL Beton Tamiri PDF indir

KEIM Concretal ile Yüzey Onarımı Bozuk alanların tamiri için önerilen ürün gruplarımız sadece su ile yapılan hafif polimer modifiyeli, çimento bağlı inşaat malzemeleridir.

Basit Çaplı Onarım
KEIM Concretal Universal Mörtel S …
Sadece tek bir ürün kullanarak basit çaplı yüzeysel onarımları yapmak mümkün.

Tek bir ürünle ;

  • Korozyon koruması sağlanır.
  • Bağlayıcı köprü olmaksızın iyi bir yapışma sağlanır.
  • Yüksek ince tane içeriği ile dolguya benzer şekilde yüzey düzeltilebilir.

Yüzey temizliği yapıldıktan sonra uygulama yapılacak yüzeyler ıslatılmalıdır. Islatılmış ana yüzeyde kusurlar mineral esaslı KEIM Concretal Universal Mörtel – S ile özel bir bağlayıcı köprü ve korozyon koruması gerekmeksizin doldurulabilir. 0.5- 5 cm’lik katman kalınlıkları mümkündür. Çoklu katmanlar için yaklaşık 2.5 cm’lik  bir kalınlıktan sonra diğer katman uygulanabilir. KEIM Concretal Universal Mörtel S ile yüzeyler doğrudan düzeltilebilir.
KEIM_CONCRETAL_beton_tamiri
Koruyucu Kaplama olarak ise;
Koruma derecesine  ve istenilen bitişe bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur;
Eğer opak bir bitiş istenirse KEIM Concretal W uygulayın.
Eğer transparan mat ve / veya transparan parlak  bir bitiş istenirse uygun silikat seyreltici ile Concretal Lasur uygulayın.

 

Geniş Çaplı Onarım

KEIM Concretal Mörter R  – KEIM Concretal Feinspachtel  – KEIM Concretal MHK

Tüm ZTV-ING uygulamaları için test edilmiş olan ve genel teknik sertifikasına sahip olan bu sistemin bileşenleri ;

  • KEIM Concretal MHK – Korozyon koruması ve bağlayıcı köprü
  • KEIM Concretal Mörter R – Beton tamir harcı
  • KEIM Concretal Feinspachtel – Tesviye ve dolgu harcı

Yüzey Hazırlığı;
Uygulama öncesi paslanmış çelik donatının açığa çıkarılması gereklidir. Çelik takviye DIN EN 12944-4 uyarınca Sa 2.5 seviyesinde kumlama ile temizlenmelidir.

Geniş Çapli Onarım

Geniş Çapli Onarım

Pası temizlenmiş donatıya iki kat KEIM Concretal MHK koruyucu kaplama uygulanmalıdır. Kaplamalar arasında en az 3 saatlik ara verilmelidir. İlk kaplama pas temizliğinin hemen ardından uygulanmalıdır.
Ön ıslatma işleminin ardından Yüzeyleri kuvvetlice fırçalayın ve baplayıcı köprü görevi görecek KEIM Concretal MHK uygulayın.  KEIM Concretal Mörter R ile kusurlu alanları doldurun. 0.5- 5 cm’lik katman kalınlıkları mevcuttur. Çoklu katmanlar için yaklaşık 2.5 cm’lik  bir kalınlıktan sonra diğer katman uygulanabilir. Önceden hafifçe ön ıslatma yapılmış alt katmanda KEIM Concretal Feinspachtel ile tesviye yapın ve dokuları ayı seviyeye getirin. 1-4 mm’lik katman kalınlıkları mümkündür.

Genis Çaplı Oonarım

Genis Çaplı Oonarım

Koruyucu Kaplama olarak ise;

  • Koruma derecesine  ve istenilen bitişe bağlı olarak farklı seçenekler mevcuttur;
  • Eğer opak bir bitiş istenirse KEIM Concretal W uygulayın.

Eğer transparan mat ve / veya transparan parlak  bir bitiş istenirse uygun silikat seyreltici ile Concretal Lasur uygulayın.

 

 

 

 

 

KEIM Concretal Mörtel R

KEIM Concretal®-Mörtel-R

Concrete Repair Mortar with Fiber Reinforced

1. Product Description:

Concrete repair mortar with fiber reinforced complies with ZTV-ING TL/TP BE PCC I – II, Construction Rules List A, chapter 2 and European Union regulations 1504-3 class R4

2. Application Field

According to the guidelines of ZTV-ING and DAfStb in civil engineering and bridge construction, it is used to repair concrete components in areas exposed to dynamic loads. KEIM Concretal Mörtel-R can be applied in multiple layers in the required direction as a 5 mm to 50 mm thick layer. (According to ZTV-ING, the minimum layer thickness is 10 mm). This product can also be applied by wet spraying.

3. Product Features

This one-component, polymer-reinforced, cement-based mortar is mixed with water. No cracking occurs even when subjected to dynamic loads during application. It is an anti-freezing product which is effective against frost and salt and it is water impermeable but water vapor permeable product. It has high carbonization resistance. This product is non-flammable and conforms to DIN 4101, part 1, building materials class A1.

4. Application Information

Surface Preparation:

The surface must be free of dust, oil, etc. The required minimum bond strength of the surfaces by blasting must comply with the relevant technical regulations (DAfStb regulations and ZTVING for the protection and improvement of concrete components).

Mixing:

Add KEIM Concretal-Mörtel-R to water, mix with a mixer or a low speed mixer for about 5 minutes until a homogeneous mixture is achieved. Manual mixing is not allowed.

Mixing Ratio:

For 25 kg of KEIM. Concretal-Mörtel-R, 3.75 – 4.00 lt water is required
* Water is added to the desired consistency and depending on the temperature conditions.

(Low temperature = Less water requirement; High temperature = Excess water requirement)

Manuel Application

Depending on the absorbency, the surface must be wetted before applying KEIM Concretal MKH. Use clean water to wet the surface. Apply KEIM Concretal-MKH firmly to the previously prepared area with a brush. Apply KEIM Concretal-Mörtel-R with a trowel on the previously applied surface of KEIM Concretal-MKH. The layer thickness can be between 5 mm and 50 mm. However, a maximum layer thickness of 25 mm per application is recommended. The possible thickness for each application may vary depending on the size, content and location of the defective area (floor, wall, ceiling). If several layers are required, the following layers should be applied evenlyThe previously dried mortar should be re-wetted and KEIM Concretal-MKH should be applied. Fresh KEIM Concretal-MKH should always be used to prepare corners of existing concrete.

Spreying Application

The preparation and application conditions specified for normal mortar also apply to spray application. When used for protection against corrosion, KEIM Concretal-MKH should be applied in three coats. For mortars with a maximum grain size of 4 mm, conventional wet spray systems are suitable for the application of KEIM Concretal-Mörtel-R. Appropriate working conditions should be considered when planning scaffold depth.

A nozzle in the range of 60-80 mm is required. KEIM Concretal-Mörtel-R is applied in order to obtain a smooth surface, there is a risk of structural changes after hardening starts.

After Application
KEIM Concretal-Mörtel-R treated surface should be protected directly from the sun and wind by masking or water sprayed on the surface in order to prevent very fast drying. Wait at least 5 days for drying time.

Technical Data
Grain Size: from 0 to 2 mm
Fresh Concrete Density: 2.06 kg/dm3
Compressive Strength: 28d after 55 N/mm2
Tensile strength: 28d after 8.5 N/mm2
Elasticity Coefficient: 32 500 N/mm2
Shrink-Withdrawal: after 28d 0.78 mm/m
Carbonation Depth: 0 mm/90 gün
Operating time: 60 min at + 5°C. / + 20°C for 45 min. / + 30°C for 30 min.
Application Temperature (air and surface): +5°C to + 30°C
Consumption: Approx 1.80 kg/m2
Layer Thickness: Minimum 5 mm.
Maximum 25 mm / General layer thickness for each application should be maximum 50 mm. / 100 mm for local application

5. Packaging

In 25 kg. package

6. Storage

It lasts 12 months when stored in its original packaging under cool and dry conditions.

7. Disposal Of Product

EC (European Union) Waste Code no. 17 01 01

All waste products must be unloaded before the waste packages are handed over to collection centers.

8. Security Data

Protect untreated areas (eg glass, natural stone, ceramics, etc.) with appropriate precautions. Wipe off any products spilled on the environment or traffic areas with plenty of water. Protect eyes and skin from splashes. Keep out of reach of children.

It has low chromate content and conforms to TRGS 613.

Giscode: ZP 1

KEIM Concretal Mörtel S Onarım harcı

KEIM Concretal®-Universalmörtel-S

Beton Tamir Harcı
1. Ürün Tanımı
Beton ve brüt beton yüzeylerin onarımında kullanılan hızlı bir onarım harcıdır. Korozyona karşı koruma sağlayan bu harç, fiber ile güçlendirilmiştir.

2. Uygulama Alanı
Beton ve/ veya brüt beton yüzeylerde defektlerin, segregasyonların ve yüzey kaybı görülen alanların onarımında kullanılan bir beton tamir harcıdır. Çok sayıda katmanın gerekmesi halinde katman kalınlığı 5 mm ile 30 mm arasında değişebilmektedir.

3. Ürünün Özellikleri
• Polimer takviyeli hidrolik harç.
• Su ile karıştırılır.
• Korozyona karşı koruma sağlamak ve bağ köprüsü oluşturmak amacıyla kullanılabilmektedir.
• Adhesyon gücü yüksektir.
• Duvar ve genel kullanımlar için stabildir.
• Değişen farklı sıcaklıklara ve dona karşı dirençlidir.
• Hızlı yerleşme özelliğine sahiptir.
Güçlü ürün özellikleri ile yapı inşası ve onarımı için gerekli tüm gereksinimleri karşılar.

4. Uygulama Talimatları
Yüzeyin Hazırlanması
Yüzeydeki toz, yağ kir vb unsurlar temizlenmelidir. Yüzeydeki gevşek, sağlam olmayan kısımlar alınmalıdır. Yüzeydeki kir, varsa farklı katmanlar, çimento artıkları vb. kumlama ile temizlenmelidir. Gerekli olan minimum bağ gücü konusunda, mineral yüzeylere yönelik ilgili teknik gereksinimlere uyulmalıdır (beton komponent- lerinin korunması ve iyileştirilmesi için DAfStb kılavuz ilkeleri ve ZTV-ING).
Çelik Güçlendirme
Çelik güçlendirmesi için SA 21/2 -DIN EN ISO 12944-4 sayılı yönetmelikte belirtilen standart temizlik derecesi elde edilecek şekilde pas ve korozyon temiz- lenmelidir.Yüzey üzerinde herhangi bir pas tabakası, kir, yağ vb kalmamalıdır. Kuvars ile yapılmamak kaydıyla kumlama tavsiye edilen bir temizleme yönte- midir. Yüzey temizliği sonrası çelik güçlendirme için en azından 10 mm derinliğinde bir uygulama yapılmalıdır. Korozyona (paslanma) karşı koruma sağlamak için iki kat KEIM Concretal-MKH uygulanmalıdır.
Karışım
KEIM Concretal-Universalmörtel-S ‘yi suya ekleyin. Bir mikserle veya düşük devirde çalışan bir karıştırıcıyla yaklaşık 3 dakika boyunca homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın. Ürünün elle karıştırılmasına izin verilmemektedir.
Karışım Oranı:
25 kg KEIM için 3.75 – 4.00 lt* su gerekmektedir. Concretal-Universalmörtel-S.
*Arzu edilen kıvama ulaşana kadar ve sıcaklık koşullarına bağlı olarak üzerine su eklenir.
(Düşük sıcaklık=Az su gereksinimi; Yüksek sıcaklık=Fazla su gereksinimi)
Uygulama
Uygulamadan önce yüzey ıslatılmak zorundadır. Yüzey çok emici ise önceden bir kaç defa ıslatılmalıdır. Islatma için temiz su kullanınız. İlk olarak nemli yüzey- in üzerine ince bir ön tabaka halinde KEIM Concretal- Universalmörtel-S uygulanır. Yüzeydeki oyukların, çukur bölgelerin 30 mm bir alana sahip olması halinde, çoklu katmanlar halinde uygulamas yapılması gerekir. Sprey uygulaması (püskürterek uygulama) mümkün değildir. Düzeltme harcı olarak da kullanılan Concretal- Universalmörtel-S mala vb aletler yardımı ile düzgün bitişler elde edilebilir.
Uygulama Sonrası
Concretal-Universalmörtel-S‘in çok hızlı kurumasını engellemek için uygulama yapılan yüzeyi nemli tutmak ve üzerini kapatmak gibi yöntemler uygulanabilir.Doğrudan güneş ışığından ve rüzgârdan korunmalıdır.
Uygulama Verileri/Teknik Veriler;
Tane büyüklüğü: 1.2 mm
Taze çimento yoğunluğu: 1.85 kg/dm3
Basınc mukavemeti 28d: 49.3 N/mm2
Gerilme mukavemeti(direnci):28d: 6.0 N/mm2
Dinamik esneklik katsayısı: 18.6 GPa
Çalışma süresi: 20°C ‘de Yaklaşık olarak 30 dakika. Uygulama sıcaklığı(hava ve substrat): +5°C ‘den
+30°C’ ye kadar
Tüketim miktarı: Yaklaşık olarak 1.6 kg/m2
Tabaka kalınlığı: 5 mm
Her bir uygulama için maksimum 30 mm tabaka kalınlığı
Ortalama tabaka kalınlığı maksimum 60 mm

5. Ambalaj ; 25 kg.lık torbalarda

6. Depolama ; Serin ve kuru koşullar altında, orijinal ambalajında muhafaza edildiğinde 12 ay dayanmaktadır.

7. Ürünün İmhası ; EC (Avrupa Birliği) Atık Kod No. 17 01 01
Atık paketler toplama merkezlerine verilmeden önce içerisinde kalan ürünlerin hepsi boşaltılmalıdır.

8. Güvenlikle İlgili Veriler ; Uygulama yapılmayan alanları (örneğin, cam, doğal taş, seramik vb.) uygun önlemlerle koruyun. Çevre veya trafik alanlarına sıçrayan ürünleri bol su kullanarak silip temizleyin. Gözleri ve cildi sıçramalardan koruyunuz. Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayınız.
Düşük kromat içeriğine sahip olup, TRGS 613’e uygundur.
Giskodu: ZP 1
Lütfen Avrupa Birliği Güvenlik Verilerine bakınız.

KEIM Concretal Mörtel S

KEIM Concretal®-Universalmörtel-S

Concrete Repair Mortar

1. Product Description

It is a fast repair mortar used for repairing concrete and fari-faced concrete surfaces. Providing protection against corrosion, this mortar is reinforced with fiber.

2. Application Field

It is a concrete repair mortar used for repairing defects, segregations and areas where surface loss is observed on concrete and / or fari-faced concrete surfaces. If a plurality of layers are required, the layer thickness can range from 5 mm to 30 mm.

3. Features Of Product

• Polymer reinforced hydraulic mortar.
• Mixing with water.
• Can be used to provide protection against corrosion and to form a bond bridge.
• High adhesion strength.
• Stable for wall and general use.
• Resistant to varying temperatures and frost.
• It has fast settling feature.
It meets all requirements for building construction and repair with its powerful product features.

4. Application Instructions

Surface Preparation
Dust, oil, dirt, etc. on the surface should be cleaned. Loose, unstable parts on the surface should be removed. Dirt on the surface and any different layers, cement residues, etc. should be cleaned by sandblasting. For the minimum bond strength required, the relevant technical requirements for mineral surfaces must be observed. (DAfStb guidelines and ZTV-ING for the protection and improvement of concrete components).

Steel Reinforcement
For steel reinforcement, rust and corrosion must be removed to achieve the standard degree of cleaning specified in regulation SA 21/2 -DIN EN ISO 12944-4. There should not be any rust layer, dirt, oil etc. on the surface. Sandblasting is a recommended cleaning method unless quartz is used. After the surface cleaning, at least 10 mm depth should be applied for steel reinforcement. Two coats of KEIM Concretal-MKH should be applied to protect against corrosion.

Mixture
Add KEIM Concretal-Universalmörtel-S to the water. Mix with a mixer or a low speed mixer for about 3 minutes until a homogenous mixture is achieved. Mixing the product by hand is not allowed.

Mixing Ratio:
For 25 kg of KEIM Concretal-Universalmörtel-S: 3.75 – 4.00 lt*water is required.
* Water is added to the desired consistency and depending on the temperature conditions.

(Low temperature = Less water requirement; High temperature = Excess water requirement)

Application
The surface must be wetted before application. If the surface is very absorbent, it should be wetted several times beforehand. Use fresh water for soaking. First, KEIM Concretal-Universalmörtel-S is applied as a thin layer on the moist surface. If the cavities on the surface and the hollow areas have an area of 30 mm, multiple layers should be applied. Spray application is not possible. Spray application is not possible. Smooth finishes can be achieved with the help of tools such as trowels.

After Application
To prevent the Concretal-Universalmörtel-S from drying out very quickly, methods such as keeping the applied surface moist and covering it can be applied. It must be protected from direct sunlight and wind.

Tecnical Data
Grain Size: 1.2 mm
Fresh Cement Density: 1.85 kg/dm3
Compression Strength: After 28d: 49.3 N/mm2
Tensile Strength: After 28d: 6.0 N/mm2
Dynamic Coefficient of Flexibility: 18.6 GPa
Operation time: Approximately 30 minutes at 20 ° C

Application temperature (air and substrate): from + 5 ° C Up to + 30 ° C

Consumption: Approx. 1.6 kg/m2
Layer Thickness: 5 mm
Maximum 30 mm layer thickness for each application

Average layer thickness up to 60 mm

5. Packaging

25 kg packages

6. Storage

It lasts 12 months when stored in its original packaging under cool and dry conditions.

7. Disposel of Product

EC (European Union) Waste Code no. 17 01 01

All waste products must be unloaded before the waste packages are handed over to collection centers.

8. Safety Data

Protect untreated areas (eg glass, natural stone, ceramics, etc.) with appropriate precautions. Wipe off any products spilled on the environment or traffic areas with plenty of water. Protect eyes and skin from splashes. Keep out of reach of children.

It has low chromate content and conforms to TRGS 613.

Giskode: ZP 1

Please refer to the European Union Safety Data.